Miliony dla samorządów

Polski Ład po raz drugi sypnął kasą. Samorządy dostały 30 miliardów złotych. Z tego samorządom powiatu włodawskiego przypadło łącznie nieco ponad 67 mln zł (w pierwszej edycji było to 51 mln zł). Najwięcej otrzyma miasto Włodawa – ponad 14 mln zł (8 mln zł przed rokiem). Zadowolony jest też powiat włodawski – wszystkie trzy jego wnioski zyskały aprobatę – dofinansowanie to łącznie ponad 11 mln zł.

Rząd zaakceptował prawie 5 tys. wniosków samorządów (2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 – gminy miejsko-wiejskie, 460 – gminy miejskie, 352 – powiaty, 125 – miasta na prawach powiatu i 16 – przez województwa). Samorządy terytorialne z całej Polski otrzymają 30 miliardów zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To niekiedy nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów. Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł – wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

To była druga edycja Polskiego Ładu. Na pewno przy rozdaniu jest kilka niespodzianek. Pierwsza to nieoczekiwany sukces powiatu włodawskiego, który złożył trzy wnioski drogowe i na wszystkie otrzymał dofinansowanie. Zarówno przebudowa ul. Chełmskiej we Włodawie, jak i droga w Dołhobrodach czy z Holi do Lipówki już od dawna wymagały remontu. Powiat otrzymał 11 mln zł dofinansowania (5% ma dołożyć własnych środków). A warto dodać, że powiat ma realne szanse na dołożenie następnych odcinków dróg – w Sękowie (gm. Urszulin) i Urszulin – Hańsk (planowy koszt obu to prawie kolejne 11 mln zł).

Aż trzy zaaprobowane wnioski ucieszą mieszkańców gminie Wyryki, która na drogi, modernizację systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów oraz remonty szkół otrzyma ponad 11 mln zł.

Miasto Włodawa na remont ulic miejskich otrzyma ponad 14,5 mln zł (w tym ul. Wspólnej), jednak sztandarowy projekt – przebudowa stadionu kosztem ponad 10 mln zł – nie uzyskał akceptacji. Być może stanie się to powodem zgrzytu, bo włodawianie pamiętają, że powodem zatrudnienia wiceburmistrza Wiesława Holaczuka była właśnie perspektywa otrzymywania gigantycznego rządowego wsparcia. Jako szef PiS- miał to właśnie załatwiać. Z drugiej strony 14,5 miliona piechotą nie chodzi, więc zastępca burmistrza być może będzie mógł spać spokojnie.

Łyżka inflacji w beczce dotacji

Radość z dofinansowania zatruwa – jak przysłowiowa łyżka dziegciu – galopująca inflacja. Przyznane teraz pieniądze po rozstrzygnięciu przetargów mogą okazać się zbyt małe. W takiej sytuacji samorządy będą musiały wydać więcej na wkład własny. Czy wszystkie będzie na to stać?

Zaakceptowane wnioski samorządów powiatu włodawskiego w Polskim Ładzie:

Powiat Włodawski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola – Lipówka od km 1+685 do km 5+450 – 4 132 910,49 zł.

Powiat Włodawski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW 816 – Dołhobrody – DW 816 – 3 361 089,29 zł.

Powiat Włodawski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie – 3 325 000 zł.

Gmina Miejska Włodawa – Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennymi Ceglanym – 9 970 000 zł.

Gmina Miejska Włodawa – Budowa ul. Wspólnej – obwodnicy miasta Włodawa- łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 Nadbużanka – 4 750 000 zł.

Hanna – Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna – 4 845 000 zł.

Hańsk – Budowa drogi gminnej Nr 104364 L od km 0+700 w Hańsku Pierwszym do km 2+840 w Dubecznie – 2 913 699,97 zł.

Stary Brus – Budowa drogi gminnej nr 104343 L Lubowierz – Dominiczyn o długości 950 m od drogi powiatowej nr 1627L wraz z oświetleniem tych miejscowości – 1 900 000 zł.

Urszulin – Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę trasy pieszo-rowerowej w Urszulinie w ramach przebudowy drogi DK82 – 4 981 500 zł.

Włodawa – Budowa ujęcia wody wraz hydrofornią oraz siecią wodociągową w miejscowości Sobibór Stacja na terenie Gminy Włodawa – 1 330 000 zł.

Wola Uhruska – Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Wola Uhruska – 6 269 050 zł.

Wola Uhruska – Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej – 1 933 400 zł.

Wyryki – Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych w Gminie Wyryki – 1 190 000 zł.

Wyryki – Kompleksowa modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyryki – 2 430 000 zł.

Wyryki – Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wyryki – 6 816 250 zł.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie – Budowa infrastruktury gospodarki odpadami – Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 5 700 000 zł.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie – Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami – 189 000 zł. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here