Miliony po odwołaniu

Po skutecznym odwołaniu wniosek opiewający na prawie 17 mln zł na modernizację MPGK w Włodawie został pozytywnie oceniony. Zgodnie z nową oceną wniosek spółki znalazł się na 10. miejscu rankingu i otrzyma dofinansowanie w wysokości 14,5 mln zł. Po niemal trzyletnim oczekiwaniu miejska spółka ma wreszcie wielki sukces. – Już za dwa, trzy lata mieszkańcy Włodawy będą płacić mniej za ciepło – ogłasza Hubert Ratkiewicz, prezes MPGK.

Włodawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przed trzema laty złożyło wniosek o unijne dofinansowanie projektu modernizacji źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w MPGK. Pisany przez wiele miesięcy przez lubelską firmę wniosek z wykorzystaniem m.in. całej intelektualnej bazy spółki okazał się – jak się początkowo wydawało – wielką porażką.

Rozstrzygnięcie konkursu odkładano co najmniej od lipca 2019 r.. Niemal codziennie od roku prezes MPGK zaglądał ma stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie miała się ukazać informacja o wynikach konkursu. Wreszcie, 17 sierpnia ub.r. doczekał się. Niestety, według wyceny centralnych specjalistów wniosek MPGK nie zasłużył nawet na listę rezerwową. Odrzucono go z trzech powodów: braku poprawności analizy finansowej i ekonomicznej, braku poprawności identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności oraz z powodu braku wykonalności finansowej projektu. I chociaż projekt uzyskał aż 47 punktów w oczach oceniających (maksymalny próg to 53 punkty), to jednak sztandarowy pomysł na milionową przebudowę MPGK wielu uznało za przepadły.

Prezes jednak za punkt honoru postawił sobie udowodnienie wszystkim, że komisja się pomyliła, bądź działała politycznie i odwołał się od wyników komisji konkursowej. I jak zapowiedział, tak zrobił. Jego działanie okazało się skuteczne.

W piątek, 21 maja otrzymał oficjalne pismo informujące, że wniosek MPGK został jednak przywrócony na listę projektów do realizacji (na 10. miejscu). Według zapewnień prezesa inwestycja pozwoli na znaczną obniżkę ceny ciepła we Włodawie, a to m.in. z tego powodu, że już spółka nie będzie płaciła za prawa do emisji dwutlenku węgla. A płaci co roku miliony złotych.

Wnioskowana kwota dofinasowania tego projektu ze środków unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko wynosiła 14 mln 548 tys. 800 zł, zaś cały projekt opiewał na sumę 16 mln 763 tys. 600 zł. Za te gigantyczne środki, jak na włodawskie realia, spółka zamierza kompleksowo wymienić całą kotłownię, przystosowując ją do wykorzystania zamiast węgla energii odnawialnej, głównie słonecznej. Do pieca będzie trafiał też pelet czyli granulat uzyskiwany z biomasy, a nawet słoma.

Choć projekt opiewa na ponad 16 mln zł, to inwestycje konieczne do jego zamknięcia wyniosą niemal drugie tyle. Tę brakującą kwotę MPGK będzie musiało pozyskać z kredytów lub pożyczek – zaciągniętych czy to z funduszu środowiska, czy z komercyjnego banku.

Inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2023 r. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here