Młodzież już radzi

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin XVII kadencji

W ubiegły wtorek, 15 listopada, odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji. Reprezentanci 36 szkół ponadpodstawowych, złożyli uroczyste ślubowanie, wybrali spośród siebie prezydium i składy poszczególnych komisji oraz podjęli pierwszą uchwałę – o organizacji Charytatywnego Turnieju Futsalu.

Przez najbliższy rok przewodniczącym rady będzie Kamil Konieczny, który sprawował tę funkcję również w minionej kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Inga Sobólska i Jan Woźniak, skarbnikiem Barbara Kulfan, a sekretarzem Filip Niedzielski. Rzecznikiem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin będzie Tomasz Kieliszek, Rzecznikiem Praw Ucznia przy MRM Katarzyna Dobrzańska, a Rzecznikiem ds. Równości przy MRM Inga Sobólska.

Młodzieżowa rada miasta to organ reprezentujący młodzież na danym terenie, mający na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Zgodnie ze statutem MRM Lublin jej zadaniem jest: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Miasta Lublin na rzecz młodzieży; monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Miasta Lublin na rzecz młodzieży; podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej.

Kadencja MRM trwa rok. W MRM Lublin XVII kadencji zasiadać będzie 36 uczniów, w tym 20 dziewcząt, którzy wygrali wybory w swoich szkołach ponadpodstawowych.

Skład MRM Lublin XVII kadencji: Aleksandra Och (I LO im. Stanisława Staszica), Małgorzata Wiśniewska (II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego), Maja Kotowska (III LO im. Unii Lubelskiej), Krzysztof Górski (IV LO im. Stefanii Sempołowskiej), Szymon Wnuk (V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie), Jakub Konachowicz (VI LO im. Hugona Kołłątaja), Jakub Berejowski (VIII LO im. Zofii Nałkowskiej), Joanna Furtak (IX LO im. Mikołaja Kopernika), Lilianna Pankowska (XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania), Mateusz Pruszkowski (XXVII LO im. Zesłańców Sybiru), Katarzyna Dobrzańska (XXIX LO im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”), Inga Sobólska (XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego), Zuzanna Plewik (ZS Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta), Zuzanna Spaczyńska (ZS Ogólnokształcących nr 2), Barbara Kulfan (ZS Ogólnokształcących nr 5), Zofia Trybulska (ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego), Oliwia Stanisławek (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego), Bartłomiej Kowalik (ZS Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego), Katarzyna Kańczugowska (ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga), Agata Sadurska (ZS Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów), Kamil Konieczny (ZS Elektronicznych), Maksymilian Zieliński (ZS Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego), Otylia Kapała (ZS Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta), Bartłomiej Socha (ZS Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego), Kacper Łuszczyński (ZS Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki), Tomasz Kieliszek (XXI LO im. Św. St. Kostki), Maja Kędzior (Międzynarodowe LO Paderewski), Ewa Woźniak (LO im. Jana III Sobieskiego), Jan Woźniak (Prywatne LO im. Królowej Jadwigi), Szymon Malec (Prywatne LO im. Mieszka I), Jaśmina Hanna Różycka (Niepubliczne LO, Lubelska Szkoła Realna), Filip Niedzielski (Technikum TEB Edukacja), Jakub Boguszewski (Społeczne LO im. Adama Asnyka), Sofiya Yafimava (Technikum „LIDER”, LO „LIDER”), Zuzanna Olko (Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia, Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego), Karolina Moryl (ZS Plastycznych). ZM