Muzeum według dzieci

W siedzibie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbył się finał konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Krasnystaw, organizowanego przez krasnostawskie muzeum. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Muzeum prezentuje!”.

Zadaniem uczestników było przedstawienie w dowolnej technice plastycznej tematu, dzieła, artysty bądź epoki artystycznej, jako propozycji utworzenia tematycznej wystawy, która mogłaby zostać zrealizowana w przestrzeni muzealnej. Celem konkursu było zachęcenie młodych osób do odwiedzania muzeum, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół, a także rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 57 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego, a koordynatorem działań była Maja Toczona-Wal – pracownik muzeum. Jury w składzie: Maja Toczona-Wal, Mateusz Soroka, Konrad Grochecki i Elżbieta Sobczuk spośród nadesłanych prac wyłoniło trzech laureatów oraz wyróżniło jedenaście rysunków, obrazów i prac przestrzennych.

Nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym wręczyli starosta Andrzej Leńczuk, kierownik wydziału organizacyjnego i spraw społecznych urzędu miasta Krasnystaw Radosław Dąbrowski oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Marek Majewski. Oprawę muzyczną zapewniły wokalistki z MDK w Krasnymstawie.

Oto wyróżnione prace: 1. Julia Skubisz za pracę będącą interpretacją obrazu Nikifora Krynickiego „Malarz w drodze do pracy”, 2. Sebastian Łukasik, który wykonał pracę przestrzenną zatytułowaną „Świat Wikingów – Drakkar”, 3. Zuzannaa Ślusarczyk, która namalowała obraz zatytułowany „Mój artysta Vincent”. (k)