Komu należy się porada

Od początku 2016 roku w Lublinie aż w 14 różnych punktach można skorzystać z darmowych porad prawnych. Połowę z nich prowadzą organizacje pozarządowe wyłaniane w otwartym konkursie. Taką możliwość wprowadziła obowiązująca od stycznia ubiegłego roku ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.


– W bieżącym roku w Lublinie zadanie to realizuje Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (6 punktów) oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” (1 punkt). W pozostałych siedmiu punktach nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokatów (4 punkty) oraz radców prawnych (3 punkty) na podstawie umowy zawartej z powiatem – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego lubelskiego ratusza. Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na kilka sposobów. Istnieje możliwość zapisania się za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin, ale można to zrobić także telefonicznie, dzwoniąc do Biur Obsługi Mieszkańców pod następujące numery telefonów: 81 466 1000, 81 466 1002, 81 466 1010. Ostatnim sposobem jest osobiste umówienie się na wizytę w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców. Czas oczekiwania na wizytę jest różny i zależy od usytuowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W części z nich uprawnieni do skorzystania z takiej formy pomocy mogą uzyskać poradę już tego samego dnia, w którym dokonali zapisu. W innych wizyta odbywa się po upływie jednego lub dwóch dni.

Sto porad dziennie

Specjaliści dyżurujący w punktach udzielania pomocy prawnej doradzają w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego (w tym rzeczowego i spadkowego), rodzinnego, karnego i podatkowego. Odpowiadają też na pytania dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do takiej pomocy uprawnieni są posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych, korzystający z pomocy społecznej obecnie lub w roku ubiegłym oraz weterani wojskowi. Za darmo poradzą się lublinianie, którzy nie ukończyli 24 lat lub właśnie przekroczyli 65. rok życia. Na wsparcie prawników mogą też liczyć ci, którzy w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty. W 2016 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin skorzystało w sumie 3328 osób. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe udzielono 1885 porad, natomiast z pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych skorzystało 1443 uprawnionych.
Najczęściej o spadkach
– Przeważająca większość udzielonych w ubiegłym roku nieodpłatnych porad prawnych obejmowała swym zakresem dziedzinę prawa cywilnego, w tym prawo rzeczowe i spadkowe. Uprawnieni korzystali również często z porad z zakresu prawa karnego i administracyjnego – dodaje Olga Mazurek-Podleśna. Porady udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku. (EM.K.)

Punkty udzielania bezpłatnych porad prawnych w Lublinie w 2017 roku:

Wieniawa: Leszczyńskiego 23, pok. 205, godz. 8.00 – 12.00 i 16.00 – 20.00; Śródmieście: Gimnazjum nr 9, ul. Lipowa 25, sala 8, godz. 16.00 – 20.00
Tatary: ul. Maszynowa 2, Gimnazjum nr 17, s. 205, II piętro, godz. 10.00 – 14.00
Czechów Południowy: ul. J. Śliwińskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 43, godz. 15.30 – 19.30
Dziesiąta: ul. Kunickiego 116, Gimnazjum nr 1, s. 28, I piętro, godz. 16.00 – 20.00
Sławin: ul. Sławinkowska 50, Zespół Szkół nr 12, s. 70, parter, godz. 16.00 – 20.00
Felin: ul. W. Jagiełły 11, Szkoła Podstawowa nr 52, s. 27, parter, godz. 16.00 – 20.00
Kalinowszczyzna: ul. Tumidajskiego 6a, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, godz. 16.00 – 20.00
Zemborzyce: ul. Zemborzycka 82, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, s. 13, parter, godz. 16.00 – 20.00
Węglin Południowy: ul. Roztocze 14, Zespół Szkół nr 7, s. 6, parter, godz. 16.00 – 20.00
Kośminek: ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, Szkoła Podstawowa nr 32, s. 4, parter, godz. 16.00 – 20.00
Czuby Północne: ul. Radości 13, Szkoła Podstawowa nr 28, sala konferencyjna, godz. 16.00 – 20.00
Czechów Południowy: ul. Radzyńska 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, s. E 8, parter, godz. 16.00 – 20.00.