Nasi w olimpiadzie geograficznej

Dwoje uczniów I LO w Krasnymstawie, Ilona Roman z II „a” i Paweł Goncikowski z III „b”, uczestniczyło w olimpiadzie geograficznej na szczeblu wojewódzkim.
Organizatorem tej części olimpiady był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Po bardzo trudnych testach zorganizowano dla uczestników wycieczkę do Muzeum Józefa Czechowicza oraz wykład dr Małgorzaty Teleckiej na temat: „Rapa Nui-daleko od wszystkiego”. (k)