Niezadowoleni spółdzielcy chcą „obalić Carycę i jej dwór”

Przeciwnicy obecnych władz spółdzielni zachęcają do przyjścia na walne m.in. takimi banerami

Po trzyletniej przerwie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku spotkają się na tradycyjnym, stacjonarnym walnym. Najważniejszym i wywołującym największe emocje już dziś punktem będzie wybór nowej rady nadzorczej. Oponenci obecnych zbierają siły z nadzieją na zmiany. Gorąca „Kampania wyborcza” właśnie ruszała.

Walne ma odbyć się za niespełna dwa tygodnie. W restauracji Favilla, kolejno przez trzy dni – 19, 20 i 21 czerwca – spotykać będą się mieszkańcy ADM nr 1, nr 2 i nr 3. To pierwsze walne po trzyletniej przerwie. W ostatnich latach spółdzielcy wyrażali opinię o uchwałach pisemnie, na kartach do głosowania, osobiście lub przez pełnomocnika. Wielu z nich było zdania, że taka forma walnego odbiera się im prawo do zabrania głosu na forum i dyskusji, a władze spółdzielni tłumaczyły swoją decyzję stanem zagrożenia epidemicznego, który formalnie wciąż obowiązywał w kraju. Nie brakowało przy tym emocji, bo zwolennicy i przeciwnicy obecnych władz prowadzili ostre kampanie plakatowo-ulotkowo-gazetkowe, a przedkładane pod głosowanie uchwały nie zyskiwały wymaganego poparcia i np. w ubiegłym roku głosowania przeprowadzano dwa razy.

Wśród najważniejszych spraw, jakie zostaną poproszone znalazły się uchwały dotyczące sprawozdań podziału zysku i sprawozdań finansowych.

– Pod głosowanie poddane zostaną też sprawozdania z działalności zarządu, także te z dwóch poprzednich lat. To jakieś nieporozumienie, bo naszą opinię o nich już wyraziliśmy – oba nie przeszły. Czy władze spółdzielni zamierzają przedkładać nam je już do skutku? Te punkty powinny zostać skreślone – uważa jeden z Czytelników.

Ważnym i budzącym największe emocje punktem obrad będą wybory do nowej rady nadzorczej. O miejsce w radzie ubiegać się będą: w ADM nr 1 – Kinga Ozon, Andrzej Biaduń, Stanisław Mazur, Agnieszka Terelak, Krzysztof Kruczek i Małgorzata Kondziak-Łobejko; w ADM nr 2 – Czesław Posek, Alicja Tynecka, Marian Gołębiowski, Agata Nawrocka, Wacław Szuryga, Edyta Lipniowiecka, Ludwik Kawalec i Leszek Kalicki; w ADM nr 3 – Józef Sokołowski, Andrzej Krawczyk, Anna Łakota, Marek Stuchniak, Zbigniew Dzirba, Tadeusz Rudzki, Stanisław Blicharz, Michał Piotrowicz i Mirosław Gomółka.

Grupa spółdzelców, która krytycznie ocenia pracę zarządu, a zwłaszcza prezes Katarzyny Denis, już teraz rozpoczęła akcję, która ma na celu zachęcenie spółdzielców do jak najliczniejszego udziału w walnym i zagłosowanie na konkretnych kandydatów. W kilku punktach miast pojawiły się banery z hasłami „Wyrzuć dobrą zmianę ze Spółdzielni Mieszkaniowej”, czy odnoszące się bezpośrednio do pani prezes „Wspólnie obalmy Carycę i jej dwór w naszej Spółdzielni”. Do udziału w walnym zachęcają również przedstawiciele Stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa.

– „Mamy dość i to stanowczo. Czy pamiętacie jeszcze te fatalne rozliczenia za wodę? Czy pamiętacie ile wzrosły Wam czynsze w ostatnich latach? Czy pamiętacie podwójne głosowania ala „walne”? Czy pamiętacie sprawę pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy pisali o tym, jak są traktowani? O krzykach i poniżaniu? Czy pamiętacie o przegranych przez Zarząd sprawach sądowych i odszkodowaniach wypłacanych z naszej spółdzielczej kasy? Czy pamiętacie sprawę trzech nieprawnie wybranych członków rady nadzorczej z otoczenia prezeski? Czy pamiętacie przewodniczącego Rady Nadzorczej Konrada Sawickiego, który narobił zamieszania w SM, a teraz „rządzi się” w szpitalu MSWiA w Lublinie? Czy pamiętacie, że kiedyś w SM było spokojnie i bezproblemowo? Przez ostatnie kilka lat rządów prezes potocznie zwanej „carycą”, Spółdzielnia Mieszkaniowa pojawiała się stanowczo w negatywnym kontekście… Czas przywrócić tu spokój i transparentność… I wreszcie pojawia się tak długo odwlekana na to szansa” – piszą członkowie ŚWS na swojej stronie na Facebooku, zachęcając do oddania głosów na M. Kondziak-Łobejko, K. Kruczka. S. Mazura, E. Lipniowiecką, W. Szurygę, S. Blicharza, Z. Dzirbę i T. Rudzkiego. (w)