Nigdy więcej stanu wojennego – nigdy więcej komuny!

Ognisko TKKF Omega i niestrudzony prezes Zbigniew Furman od wielu lat na piłkarskich boiskach upamiętniają najważniejsze wydarzenia w historii Polski, także tej najnowszej. Nie inaczej będzie, w najbliższy czwartek, 13 grudnia.


– Kolejny raz przypominać będziemy najprawdziwszą historię o tych wydarzeniach sprzed 37 lat. Gramy pod hasłem „Nigdy więcej stanu wojennego – nigdy więcej komuny!” – mówi Zbigniew Furman, prezes Ogniska TKKF Omega, który w latach 80-tych aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” Drukarzy – Zaproszenie do udziału w meczu kierujemy do wszystkich, którzy chcą oddać hołd i pamięć walczącym za wolną Polskę, bohaterom, którzy już na trwałe pozostali w naszych sercach.

Ten mecz przypomina tamte mroczne chwile, ciemne dni i noce stanu wojennego. Przypomina ludzi, którzy stanęli twarzą w twarz z tamtejszą czarną rzeczywistością, z komunistycznym systemem władzy. Nie bali się stanąć do walki, kiedy na ulicach stały: czołgi, milicja i wojsko – dodaje Z. Furman

Początek meczu na Orliku przy ul. Króla Władysława Jagiełły na Felinie o godzinie 17:30.
BAS