O drogach i „akcji CBA”

W czwartek (16 marca) odbyła się sesja Rady Gminy Stary Brus. Głównym tematem były drogi, o których dużo mówił zaproszony na obrady Adam Panasiuk ze Starostwa Powiatowego we Włodawie, ale najbardziej elektryzującą wiadomością była ta o rzekomej akcji Centralnego Biura Śledczego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczął wójt Pawel Kołtun od zdania relacji z tego, czym zajmował się od czasu ostatniego posiedzenia. Poprosił też o wniesienie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów. Pierwszy dotyczył nadania statutu sołectwom i wydłużenia ich kadencji do 5 lat, czyli do najbliższych wyborów samorządowych, a drugi o przyznanie pomocy finansowej na opracowanie strategii rozwoju. Interpelacji nie było dużo. Ta najważniejsza dotyczyła rzekomego wejścia CBA do Ośrodka Pomocy Społecznej (piszemy o tym na str. 5).

Następnie przyjęto kilka uchwał, w tym program zapobiegania bezdomności wśród zwierząt, zdecydowano niewyodrębniać funduszu sołeckiego, uchwalono program profilaktyki przeciwalkoholowej oraz przyznano podwójną pomoc finansową dla powiatu włodawskiego. Te dwa punkty omówił Adam Panasiuk ze Starostwa powiatowego we Włodawie. – Pierwszy dotyczy pomocy finansowej na budowę drogi Hola – Zamołodycze – mówił członek zarządu powiatu. – Droga ta jest już na ukończeniu. Gdy w ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na jej wykonanie, otrzymaliśmy zapewnienie od wójta, że gmina będzie partycypować w kosztach tego projektu.

W ubiegłym roku nie zdążono wyodrębnić takich środków, więc trzeba zrobić to teraz. Jest duża szansa, że część z tej kwoty zostanie zwrócona ze środków funduszu leśnego, ale 100-procentowych gwarancji na to nie ma – mówił Panasiuk. – Druga dotacja w wysokości 870 tys. zł to część wkładu na drugą część scaleń. Wkrótce podpiszemy umowę z wykonawcą, a żeby to zrobić, gmina musi zabezpieczyć brakujące środki. W tym przypadku jest wielka szansa na to, że po inwestycji uda się te pieniądze odzyskać, bo wojewoda dysponuje potężną rezerwą na ten właśnie cel – tłumaczył Panasiuk. (bm)