Pieniądze dla początkujących przedsiębiorców

Już wkrótce osoby poszukujące wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z pieniędzy
pochodzących z Unii Europejskiej. Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał 21 operatorów takiego wsparcia.


W pierwszej połowie 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Na jego dofinansowanie
przeznaczone zostało niemal 74 mln zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 66 mln zł. Dzięki
tym pieniądzom możliwe będzie wspieranie osób z własnym pomysłem na biznes. To już kolejna odsłona tego rozwiązania.
Od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rozwój przedsiębiorczości w regionie
przeznaczyliśmy ponad 433 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstało ponad 9 tys. miejsc pracy, a niemal 7 tys. osób
założyło działalność gospodarczą – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Te liczby wkrótce zaczną
rosnąć. Właśnie kończymy etap podpisywania następnych umów z kolejnymi operatorami.
Gdzie szukać wsparcia
Każdy, kto spełnia warunki i chciałby spróbować sił w biznesie, ma szansę na pozyskanie na to sporych pieniędzy. Poszukajcie
operatora, który jest dla Was najlepszy choćby pod względem komunikacyjnym. Listę wszystkich operatorów, którzy uzyskali
pieniądze na wspieranie przedsiębiorczości w województwie lubelskim znajdziecie na stronie rpo.lubelskie.pl w zakładce: Wiadomości
– Nabory/konkursy – 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.We współpracy z operatorem przejdziecie proces kwalifikacji.
Kto i na co może liczyć
Na początek podkreślamy, że operatorzy dysponują pieniędzmi na udzielanie wsparcia bezzwrotnego na pokrycie wydatków
związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą je uzyskać osoby, które równolegle nie korzystają z
innego wsparcia, w tym z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym. Jej celem jest sprawdzenie predyspozycji
kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Pozytywna opinia zdecydowanie przybliży
przyszłego przedsiębiorcę do uzyskania wsparcia. Zanim jednak dostaniemy pieniądze musimy nauczyć się zasad prowadzenia
własnego biznesu. W tym celu operator zaproponuje szkolenia (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tych szkoleń uczestnicy
przystąpią do opracowania biznesplanów swoich przyszłych firm. I to właśnie te dokumenty stanowić będą ostatni krok do
pozyskania unijnych pieniędzy, czyli bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ponad 23 tys.
zł. Dodatkowo, od 6 do 12 miesięcy, można liczyć na wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie wydatków koniecznych
do poniesienia w pierwszym okresie, w tym m.in. składek ZUS, podatku i innych kosztów bieżących związanych z prowadzoną
działalnością.
Dlaczego warto
O tym, dlaczego warto skorzystać z unijnego dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej, mówi Anna Brzozowska,
psycholog transportu, która po kilkuletnim pobycie za granicą wróciła do Polski i postanowiła założyć własny biznes.- Zawsze
myślałam o założeniu swojej pracowni, ale wiedziałam, że wiąże się to z dość dużymi wydatkami. W mojej specjalizacji są
konkretne wymogi co do powierzchni gabinetu, wymagane są specjalistyczne aparaty do badań kierowców czy testy psychologiczne.
To wszystko kosztuje. Gdyby nie wsparcie w ramach projektu byłoby mi trudno, bo jest to spora inwestycja na start.
Nie mniej ważny jest etap wsparcia pomostowego. Agnieszka Szarek, która założyła firmę zajmującą się pielęgnacją ogrodów,
nie ma wątpliwości: – Dzięki wsparciu pomostowemu na początku, gdy firma dopiero zaczyna raczkować, śpi się spokojnie, bo
podstawowe opłaty są zabezpieczone.
DW EFS/DZ RPO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here