Pierwszy kwestarz Lubelszczyzny

Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wręcza Stanisławowi Santarkowi Honorową Odznakę „Zasłużony dla województwa lubelskiego”

Lublinianin Stanisław Santarek, który przez lata stał na czele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, kwestującego na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej z okazji swoich 90-letnich urodzin został uhonorowany przez władze samorządowe Honorową Odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego” i „Medalem Unii Lubelskiej”.


Odznaczenia pan Stanisław odebrał 2 maja, w przeddzień swoich 90-tych urodzin, od wicemarszałka województwa Zbigniewa Wojciechowskiego i zastępcy prezydenta Lublina, Mariusza Banacha. Uroczystość odbyła się w sali obrad Rady Miasta Lublin.

– Pan Stanisław zapisał się złotymi zgłoskami w budowie społeczeństwa Lublina, integracji tego społeczeństwa – mówił o jubilacie wiceprezydent Banach.

Stanisław Santarek to postać znana wszystkim lublinianom. Społecznik, miłośnik lubelskich zabytków, od ponad 30 lat związany ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Lublina i główny organizator kwesty na odnowienie zabytkowych pomników znajdujących się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Przez 35 lat Komitetowi udało się zebrać grubo ponad milion złotych i odrestaurować ponad 300 zabytkowych nagrobków. W marcu tego roku, zajmowane przez lata stanowisko przewodniczącego SKOZL Stanisław Santarek przekazał swojej następczyni Marcie Goździkowskiej-Łubkowskiej, co nie oznacza, że zaprzestał aktywnego działania w Komitecie – pan Stanisław jest teraz jego wiceprzewodniczącym. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here