Pociągiem z Chełma do samej Włodawy?

Rewitalizacja połączenia kolejowego z Chełma do Orchówka i jego przedłużenie do samej Włodawy nabiera coraz bardziej realnych kształtów, choć do jego realizacji jeszcze daleka droga. W ubiegły piątek podpisana została umowa na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla tego projektu, a także utworzenia połączenia kolejowego Lublina z Łęczną i modernizacji linii 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek. Same inwestycje miałyby zostać współfinansowane z Programu Kolej+.

– Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział podczas podpisywania umów na wykonanie dokumentacji (ich łączny koszt to ok 2,7 mln) Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Tomasz Skowroński, prezes Zarządu Databout Sp. z o.o., przedstawiciel wybranego w przetargu wykonawcy, dodał, że ma „nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, w którego budżecie do 2028 roku jest 5,6 mld zł. Województwo Lubelskie zgłosiło pięć projektów o wartości blisko 3 mld! Dofinansowanie z programu Kolej+ dla samorządu może wynieść maksymalnie 85%.

Umowa na wykonanie dokumentacji dotyczy trzech projektów: utworzenia połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka, rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz z budową brakującego odcinka, przybliżającego kolej w pobliże centrum Włodawy i budową kilku nowych przystanków na tej linii. Wszystkie wymienione wyżej projekty przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu. (bs)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here