Portfele dyrektorów

Dyrektorzy włodawskich powiatowych jednostek mają się całkiem dobrze, choć są i tacy, którzy pomimo sporych zarobków nie odłożyli ani złotówki.

Marcin Łopacki, dyrektor ZDP we Włodawie, zaoszczędził 30 tys. zł (rok wcześniej10 tys. zł). Na współwłasność ma dom o pow. 112 mkw. oszacowany na 450 tys. zł oraz zabudowaną domem działkę o pow. 0,17 ha wartą 100 tys. zł. W ub.r. zarobił ponad 68 tys. zł (rok wcześniej 54 tys. zł, ale w urzędzie marszałkowskim). Jeździ Citroenem C5 z 2011 r. Ma kredyt hipoteczny – do spłaty 157 tys. zł (na koniec kwietnia 2021).

Arlena Krawczuk, dyrektor I LO we Włodawie, ma na własność mieszkanie o pow. 64 mkw. warte 192 tys. zł. Bez oszczędności. Do tego na współwłasność lokal o pow. 34 mkw. wyceniony na 10 tys. zł. W LO zarobiła 85 tys. zł (przed rokiem 76 tys. zł) plus 1,2 tys. zł (rok wcześniej 3,2 tys. zł) z umowy-zlecenia w starostwie. Ma zaciągnięte dwa kredyty na łączną kwotę 83 tys. zł.

Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, odłożyła 66 tys. zł (przed rokiem 19 tys. zł). Ma dwa mieszkania – jedno na współwłasność (58 mkw., 160 tys. zł) i na własność (48 mkw., 110 tys. zł) plus działkę o pow. 538 mkw. zabudowaną altaną o wartości 164 tys. zł i działkę budowlaną o pow. 17 a wycenioną na 75 tys. zł. Zarobiła 82 tys. zł (w 2019 – 71 tys. zł) plus ponad 12 tys. zł z 500+ i 300+. Bez kredytów.

Andrzej Lis, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Różance, zaoszczędził 200 tys. zł (rok wcześniej 78 tys. zł). Na współwłasność ma dom o pow. 140 mkw. warty 300 tys. zł i mieszkanie o pow. 32 mkw. oszacowane na 210 tys. zł. Ma też dwa gospodarstwa rolne – 3,5 ha warte 35 tys. zł i 1,21 ha wycenione na 25 tys. zł. Do tego jest właścicielem działki niezabudowanej o pow. ok. 1300 mkw. za 25 tys. zł. Jako dyrektor DPS zarobił 180 tys. zł (w 2019 – 138 tys. zł), z najmu 9,6 tys. zł i dieta radnego 8 tys. zł. Samochody: Toyota Rav4 z 2007 r. i Suzuki Grand Vitara z 2004 r. Bez zobowiązań.

Dorota Ostrowska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, odłożyła 14 tys. zł. Na współwłasność małż. ma dom o pow. 220 mkw. wyceniony na 470 tys. zł plus działkę o pow. 720 mkw. wartą 70 tys. zł. W „Przystani” zarobiła 95 tys. zł (89 tys. zł w r. 2019). Jeździ Volvo V40 z 2013 r.

Eugeniusz Omelczuk, dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, odłożył w sumie ponad 120 tys. zł (w polskiej walucie, euro i papierach wartościowych). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 110 mkw. wyceniony na 190 tys. plus gospodarstwo o pow. 5 ha (dochód z niego 300 zł) z domem drewnianym i murowaną oborą o wartości 60 tys. zł oraz działkę o pow. 550 mkw. wartą 30 tys. zł. Zarobił w szkole 94 tys. zł (rok wcześniej 87 tys. zł) plus 1,2 tys. ze starostwa. Jeździ Skodą Octavią z 2010 r. (13 tys. zł) i Dacią Duster z 2012 r. (22 tys. zł).

Irena Dejer, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, zaoszczędziła 55 tys. zł (11 tys. zł przed rokiem). Ma dom o pow. 19 mkw. warty 20 tys. zł i mieszkanie o pow. 35 mkw. warte 80 tys. zł. Do tego dwie działki o łącznej pow. 100 mkw. warte 12,5 tys. zł, dwa grunty rolne (0,30 ha – 8,5 tys. zł). Jako dyrektor zarobiła 96 tys. zł (przed rokiem 101 tys. zł) plus z umów 1,2 tys. zł. Jeździ Oplem Merivą z 2015 r. Ma zobowiązania – do spłaty 35 tys. zł.

Joanna Litwiniuk-Kupisz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, odłożyła 38 tys. zł (46 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 230 tys. zł plus gospodarstwo rolne o łącznej pow. 210 ha warte 600 tys. zł. Do tego kilka działek budowlanych i leśnych o łącznej wartości 120 tys. zł. W poradni zarobiła 79 tys. zł, do tego 6,6 tys. zł w I LO, 4,7 tys. zł w SOSW i umowa o pracę – 13 tys. zł. Bez auta i kredytów.

Jarosław Pogonowski, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, odłożył 70 tys. zł (32 tys. zł w 2019). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 67 mkw. wyceniony na 201 tys. zł plus mieszkanie o pow. 47 mkw. za 76 tys. zł. Do tego działka pod domem warta 15 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymał 84 tys. zł, jeździ Kia Niro z 2018 r. i Citroenem C3 z 2003 r. Ma kredyt hipoteczny w wys. 348 tys. zł.

Marek Wójciga, dyrektor MDK we Włodawie zaoszczędził 92 tys. zł (rok wcześniej 31 tys. zł). Na współwłasność małż. ma dom o pow. 196 mkw. wyceniony na 250 tys. zł plus gosp. rolne o pow. 1,4 ha warte 14 tys. zł i dwie działki o łącznej pow. 1 ha warte w sumie 50 tys. zł. W MDK zarobił 74 tys. zł. Do spłaty zostało mu 35 tys. zł kredytu hipotecznego.

Teresa Szpilewicz, dyrektor SPZOZ we Włodawie, zaoszczędziła 4,5 tys. zł. Ma na współwłasność dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 890 tys. zł. Do tego gospodarstwo rolne – 8,32 ha (wycenione na 200 tys. zł, bez dochodu) i inną nieruchomość 1,71 ha (3,5 mln zł). W szpitalu zarobiła 126 tys. zł, do tego 28 tys. zł straty z wynajmu lokalu. Emerytura: 60 tys. zł. Ma kilka samochodów (m.in. Mercedes E22 z 2013 r., Toyota Auris z 2016 r., Volvo FH 520 z 2007 r.), inne sprzęty i maszyny rolnicze. Ma zaciągnięty kredyty – 2,3 mln zł inwestycyjny, 49 tys. zł i 400 tys. zł na działalność bieżącą.

Urszula Rudko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, nic nie odłożyła (przed rokiem 30 tys. zł). Ma na współwłasność dom o pow. 77 mkw. wyceniony na 250 tys. zł. Do tego gospodarstwo rolne – 2,26 ha (35 tys. zł, bez dochodu) i ponad 7 ha lasów wartych 23 tys. zł. W PCPR zarobiła 85 tys. zł. Auto: Hyundai Elantra z 2019 r. Bez kredytu (przed rokiem kredyt na zakup auta w wys. 41 tys. zł).

Ewa Osowiec, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, odłożyła 26 tys. zł. Ma na współwłasność małż. dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 600 tys. zł. Do tego dwa mieszkania: 66 mkw. (350 tys. zł) i 55 mkw. (275 tys. zł) oraz dwie działki – jedna z pow. 0,16 ha z domem mieszkalnym (150 tys. zł), druga o pow. 0,05 ha z domkiem letniskowym (wycena 0,55 mln zł). Z tytułu zatrudnienia uzyskała 94 tys. zł plus 3 tys. zł z najmu. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny – do spłaty 50 tys. zł.

Podane dane dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. pk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here