Pożytek z pegeerów

Samorządy z powiatu włodawskiego łącznie otrzymały ponad 12 mln zł z programu pomocy popegeerowskim miejscowościom. Nie wszystkie wnioski przeszły, choć np. miasto Włodawa otrzymało dofinansowanie aż dwóch wniosków. Państwo rozdało w ten sposób ponad 4,5 mld zł.

III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do gmin i powiatów, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Samorządy będą mogły realizować wiele inwestycji, np. modernizować jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlice wiejskie czy drogi. O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Dofinansowanie otrzymało sześć wniosków z powiatu włodawskiego, w tym dwa miejskie:

– Miasto Włodawa – Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych – kwota dofinansowania 1 862 000 zł;

– Miasto Włodawa – Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3 626 000 zł;

– Hańsk – Budowa świetlicy wiejskiej w Hańsk-Kolonia 1 470 000 zł;

– Wola Uhruska – Budowa wodociągu w miejscowości Piaski 1 359 200 zł;

– Wyryki – Przebudowa budynku starej szkoły w Zahajkach na potrzeby świetlicy wiejskiej – 1 960 000 zł;

– Powiat Włodawski – Remont drogi powiatowej Nr 1718L w m. Sęków 1 952 180,61 zł. (pk)