Pracownik jest najważniejszym ogniwem w biznesie

O społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali lubelscy przedsiębiorcy w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich podczas forum zorganizowanego przez Lubelski Klub Biznesu.

Podczas forum Robert St. Bokacki, wieloletni trener, coach, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Kontekst HR International Group, wyjaśnił na czym polega „Efekt Dobra”. Pokazał jak procesy CSR w przedsiębiorstwie wpływają na motywację pracowników oraz wyniki finansowe. Pan Robert zachęcał przedsiębiorców, by aktywnie wdrażali projekty społeczne w swoich firmach.

Mirosław Gałat, wieloletni menadżer w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze finansowym, podzielił się doświadczeniem w kierowaniu ludźmi. Wskazał istotne błędy popełniane przez przedsiębiorców oraz podkreślił tak ważne kwestie, jak multitasking i dialog międzyludzki.

Katarzyna Zabratańska, ekspertka i menadżer CSR oraz ds. Rozwoju Go Responsible, mówiła uczestnikom o raportowaniu niefinansowym.

– Niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu i reprezentowanej branży biznes musi aplikować takie rozwiązania, jak raportowanie pozafinansowe, zarządzanie różnorodnością, dialog społeczny etc. – mówi Katarzyna Zabratańska.

Ekspertka podkreśla, że forum było ważnym krokiem w kierunku usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć CSR w perspektywie globalnej i regionalnej, zwłaszcza, gdy chodzi o dzielenie się dobrymi praktykami. Doświadczenie LW Bogdanka czy RST Roztocze, których przedstawiciele mówili, w jaki sposób ich przedsiębiorstwa wspierają swoich pracowników, ale także działalność społeczną, to implus, który ma potencjał do tego, żeby zachęcić MŚP do myślenia o CSR w sposób holistyczny, kompleksowy i strukturalny. – Mam nadzieję na kontynuację tego rodzaju inicjatyw w regionie – mówi Katarzyna Zabratańska, która podczas forum w interesujący sposób przedstawiła również statystyki dotyczące udziału kobiet w biznesie.

Wartościowe z uwagi na autorskie rozwiązania było także wystąpienie Agnieszki Jakubczyk-Latała, doradcy HR. Zwróciła uwagę, aby zadbać o komfort pracowników w miejscu pracy. Przedstawiła wzięte z życia historie, np. jak stworzenie miejsca socjalnego może wpłynąć na wydajność oraz zadowolenie ludzi.

Podczas forum Agnieszka Smreczyńska-Gąbka, ekspert ds. strategicznego rozwoju i ZZL, w swoim inspirującym wystąpieniu przestrzegała, aby w obliczu konieczności dokonywania zmian i wprowadzania nowych modeli biznesowych nie „wyrzucić człowieka za burtę”. Pozyskanie nowego pracownika powoduje niepotrzebne koszty i niekiedy trudno znaleźć osoby z podobnymi kompetencjami. Nieocenione mogą być też relacje, jakie taka osoba buduje w zespole.

Swoim wystąpieniem mocno zainteresował gości także Andrzej Cieplak, przedsiębiorca, trener, coach biznesowy, a także autor książek. Przedstawił, jak ważna jest praca zespołowa. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że to, co robimy dzisiaj, będzie miało wpływ na nowe pokolenia, pokolenia naszych wnuków. Podkreślił, że nie możemy zapominać również o niwelowaniu negatywnych skutków, które niekiedy są nieodłącznym elementem naszego działania.

Nieco inny sposób patrzenia na zagadnienie CSR przedstawił ksiądz Mieczysław Puzewicz. Zaznaczył, jak ważna jest rozmowa z ludźmi oraz słuchanie ich potrzeb. Uświadomił uczestników, że przy wypracowywaniu wyników finansowych naszych firm nie możemy zapominać o współpracownikach.

W toku dyskusji Małgorzata Turowicz udowodniła, jak ważne jest zapewnienie pracownikom dostępu do pakietu medycznego, które jest obecnie najbardziej pożądanym pozapłacowym czynnikiem motywacyjnym. Przedstawiła gościom statystyki, które pokazały, że ponad 60% pracowników, chce mieć dostęp do szybkiego leczenia zapewnionego przez pracodawcę. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, że nie tylko premie wpływają na zadowolenie pracowników. Wszystkie wypowiedzi prelegentów podkreślały, że pracownik jest najważniejszym ogniwem w biznesie, a odpowiednie wyposażenie miejsca pracy, pozapłacowe benefity, rozmowa, ale też zrozumienie, mogą przynieść firmie korzyści nie tylko finansowe. LKB