Przedsiębiorcy w rozpaczy

Lokalny biznes włodawski apeluje do starosty i władz o interwencję, by ratować ich miejsca pracy. – Już w pierwszych dniach obowiązywania stanu wyjątkowego zauważyliśmy znaczny spadek obrotów naszych firm – pisze kilkudziesięciu przedsiębiorców w liście do starosty.

Stan wyjątkowy trwający już od niemal dwóch miesięcy dał się mocno we znaki wszystkim mieszkańcom Włodawy i miejscowości objętych ograniczeniami. Szczególnie dotknęła jednak przedsiębiorców we Włodawie. W związku z tą sytuacją kilkudziesięciu lokalnych biznesmenów wystosowało prośbę o interwencję do starosty włodawskiego – Andrzeja Romańczuka.

Starosta spotkał się z przedsiębiorcami przed kilkoma dniami i obiecał wszelką możliwą z jego strony pomoc. – Moje możliwości w tej sprawie są dosyć ograniczone – mówi A. Romańczuk. – Konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego w pewnym sensie można zrozumieć, nie może być jednak tak, że to się dzieje kosztem i tak bardzo ubogich mieszkańców naszego powiatu. Jest oczywiste, że nasi przedsiębiorcy każdego dnia tracą na ograniczeniach wprowadzonych przez rząd. Logiczne i racjonalne jest zatem to, żeby im w możliwie najkorzystniejszy sposób te straty zrekompensować.

Starosta rozmawiał w tej sprawie z parlamentarzystami, przekazał też pismo przedsiębiorców do wojewody jako tego, który jest przedstawicielem rządu w terenie.

Co prawda rząd obiecuje, że właściciele biznesów znad białoruskiej granicy, poszkodowani brakiem gości i turystów, dostaną godne rekompensaty. Rząd zapowiada nawet rekompensaty w wysokości 65 proc. miesięcznego przychodu z letnich miesięcy. Wielu jednak albo nie wierzy w te zapewnienia, albo też ich branży ta pomoc nie obejmie.

Poniżej przedstawiamy treść apelu przedsiębiorców.

Prośba o interwencję

Działając jako przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą prowadzą na terenie powiatu włodawskiego, zwracamy się do Pana Starosty z prośbą o interwencję i wsparcie u odpowiednich organów samorządowych i rządowych w sprawie związanej z wprowadzeniem – Rozporządzaniem Prezydenta RP z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego (…) – Stanem wyjątkowym na obszarze miasta Włodawa i części powiatu włodawskiego.

Reprezentowane przez nas przedsiębiorstwa są firmami prowadzonymi już od kilku nawet kilkunastu lat, niestety dnia 2 września (…) zostaliśmy postawieni w całkowicie nowej, niespodziewanej rzeczywistości. W związku wprowadzonym Stanem Wyjątkowym, w odległości ok. 5 km od lokalizacji naszych sklepów pojawiły się punkty kontrolne Służb uniemożliwiających wjazd na teren miasta Włodawy naszym Klientom (…) tym samym w znacznym stopniu zostało nam ograniczone prawo do swobodnego wykonywania działalności gospodarczej. W przeważającym stopniu naszymi Klientami są osoby z terenu powiatu włodawskiego i nie tylko dot. osób przebywających np. nad J. Białym w Okunince, którzy w związku ze Stanem Wyjątkowym, nie mają możliwości dojazdu do naszych firm. Już teraz w pierwszych dniach obowiązywania Stanu Wyjątkowego zauważyliśmy znaczny spadek obrotów naszych firm.

Bardzo zaniepokoiła nas również informacja dotycząca ustawy przewidującej odszkodowania dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami Stanu Wyjątkowego. Niestety według tej informacji Władze Państwowe planują objęcie pomocą jedynie wybranych branż np. turystycznej czy gastronomicznej.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o interwencję i wsparcie poprzez przede wszystkim zauważenie problemów naszych firm jak i takiej samej sytuacji wielu lokalnych przedsiębiorców. Prosimy o rozważenie przekazania sprawy do instytucji wyższego szczebla z najważniejszym postulatem, a mianowicie objęcie wsparciem państwowym wszystkich przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami wprowadzenia Stanu Wyjątkowego i nie segregowanie nas na branże bardziej lub mniej dotknięte wprowadzonymi ograniczeniami.

(Podpisy i pieczątki ponad 30 firm)