Rachityczne serce osiedla

Dzielnicowi radni – Dorota Ostrowska i Tadeusz Makarczuk – składają w urzędzie miasta petycję w sprawie remontu, przebudowy i wykonanie nowych miejsc parkingowych na ulicy Skautów

O remont, przebudowę i wykonanie nowych miejsc parkingowych na ulicy Skautów apelują dzielnicowi aktywiści. Choć robią to już od 20 lat, nie poddają się. W ubiegłym tygodniu ponownie złożyli do ratusza projekt uchwały w tej sprawie.


Projekt przygotowali: Dorota Ostrowska, przewodnicząca rady dzielnicy; Tomasz Makarczuk, przewodniczący zarządu dzielnicy; Anna Bagłajewska, członek zarządu i Rafał Gutowski, zastępca przewodniczącego zarządu. – Chcemy, aby zbudowana w latach 60-tych ulica, która łączy 14 dużych bloków i stanowi serce osiedla, była przyjazna, bezpieczna i piękna. Obecnie ta wąziutka, jednokierunkowa uliczka stanowi jedyny dojazd do bloków oraz miejscowego przedszkola.

Aktualnie przejazd ulicą Skautów wymaga od kierowców szczególnej ostrożności z uwagi na parkujące na chodniku i częściowo na ulicy samochody oraz zły stan nawierzchni – tłumaczą aktywiści, którzy chcą „stworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców”. – „Chodniki i tereny zielone powinny być przeznaczone dla pieszych, a dla samochodów – jezdnie i miejsca postojowe” – czytamy w uzasadnieniu, które trafiło na biurko Jarosława Pakuły, przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Społecznicy przypominają też, że ich starania o wykonanie gruntownej przebudowy ul. Skautów trwają już 20 lat.

Społecznicy chcą, aby Rada Miasta Lublin zabezpieczyła pieniądze na wykonanie inwestycji. Miałaby ona zostać wykonana najpóźniej w 2023 roku. Jest szansa, że projekt trafi pod głosowanie podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 28 marca, ale bardziej prawdopodobny wydaje się być termin kwietniowy.

– Mamy nadzieję, że radni nie zdejmą naszego projektu z porządku obrad – mówi Tomasz Makarczuk, nawiązując do sytuacji, jaka miała miejsce w lutym, gdy złożony przez aktywistów projekt ws. zwiększenia rezerwy celowej, został skierowany do dalszych prac w komisjach.

Grzegorz Rekiel