Radni wybiorą nowego przewodniczącego rady gminy

Na najbliższej sesji (w czwartek, 30 marca) Rada Gminy Włodawa wybierze swojego nowego przewodniczącego, ale najpierw przyjmie rezygnację z mandatu radnego gminy, którą złożył dotychczasowy przewodniczący Janusz Korneluk.

Konieczność wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy to konsekwencja niespodziewanej rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego Janusza Korneluka z mandatu radnego. Został bowiem wizytatorem kuratorium oświaty, a praca w służbie cywilnej wyklucza pełnienie funkcji radnego.

Kto będzie nowym przewodniczącym? Podobno rozmowy już trwają. Najliczniejszy jest klub radnych Sprawiedliwa Gmina, który składa się z dziewięciu rajców. Po rezygnacji J. Korneluka, który był członkiem tego klubu, naturalną kandydatką Sprawiedliwej Gminy wydaje się być radna Małgorzata Kozakiewicz, która jest szefową klubu.

Innym potencjalnym kandydatem jest Andrzej Lis z PSL, który już przez kilka kadencji był przewodniczącym rady.

Jedna decyzja, konsekwencji kilka

Janusz Korneluk zgotował zmianę nie tylko w radzie gminy, ale i w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Kleeberga we Włodawie. Przypomnijmy, że w związku z nową pracą w Kuratorium Oświaty przestaje kierować tą placówką. A jej dyrektorem był nieprzerwanie od stycznia 1999 r. Decyzja J. Korneluka dla wielu jest zaskoczeniem, a motywy zmiany pracy niezrozumiałe. Na pewno nie chodzi o pieniądze, bo proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto na stanowisku wizytatora oświaty to 4600 – 5000 zł.

Niezbyt zachęcające w porównaniu z dochodami dyrektora dużej podstawówki. W 2021 r. jako dyrektor J. Korneluk zainkasował prawie 100 tys. zł brutto – czyli ok. 5,5 tys. zł miesięcznie netto. Ważną konsekwencją decyzji J. Korneluka jest także to, że wizytator jako członek korpusu służby cywilnej nie może być radnym. Artykuł 78. ust. 4 Ustawy o służbie cywilnej precyzuje, iż członek korpusu służby cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Najprawdopodobniej rozpisane będą nowe wybory uzupełniające w okręgu wyborczym, gdzie J. Korneluk był wybrany na radnego – czyli w Orchówku. Chyba że PKW uzna, że kadencja upływa jednak jesienią br., nie zaś w końcu kwietnia przyszłego roku – jak zadecydowała niedawno większość sejmowa. Zgodnie bowiem z kodeksem wyborczym wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

Przewodniczący Rady Gminy we Włodawie pobiera co miesiąc dietę w wysokości 2147,31 zł. (pk)