Rekordowy budżet na inwestycje

(30 marca) Porządek XLV sesji Rady Gminy Wyryki zawierał szereg sprawozdań i informacji oraz 10 uchwał. Na koniec wójt podkreślił skalę gigantycznych inwestycji w ostatnim czasie w tej gminie.

Na sesji radni przyjęli m.in. kilka programów: wspierania rodziny na lata 2023-2025, opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2023, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Podjęto 10 uchwał, w tym: o przejęciu od wojewody lubelskiego zadania konserwacji mogiły zbiorowej w Adampolu, udzieleniu pomocy finansowej gminie Hańsk na opracowanie strategii ponadlokalnej oraz powiatowi włodawskiemu na realizację zadania związanego z organizacją transportu zbiorowego. Przyjęto także zmiany w budżecie gminy na 2023 rok i wieloletniej prognozie finansowej. Jak poinformowała skarbnik gminy Małgorzata Chudaś, po wprowadzeniu kolejnych zadań budżet przekroczył 30 mln zł, w tym 20 mln zł na wydatki inwestycyjne.

Omówiono także sprawozdanie poświęcone wysokości wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Wyryki w 2022 roku. W kategoriach nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych osiągnięto średnie wynagrodzenia, natomiast w kategorii nauczycieli dyplomowanych konieczne było wypłacenie jednorazowego dodatku wyrównawczego. Łączna kwota dodatków to niespełna 8 tys. zł, a jeszcze kilka lat temu kwoty te oscylowały wokół 100 tys. zł.

Sekretarz Piotr Kazanecki przedstawił długą listę realizowanych zadań, na których przeprowadzenie gmina Wyryki pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z różnych źródeł. Większość stanowią środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, ponadto środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, Wojewody Lubelskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zakończenie wójt gminy Mirosław Torbicz przedstawił raport z działalności w I kwartale 2023 roku. W tym czasie oprócz inwestycji gmina przejęła z zasobów Skarbu Państwa 3 działki, na których znajdują się drogi. Umożliwi to gminie rozpoczęcie prac związanych z ich remontami. Wymienił wydarzenia organizowane w tym czasie na terenie gminy. Przekazał też, że zostały wręczone stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych w Kaplonosach i Wyrykach. Poinformował również, że zebrania w sołectwach zaplanowane są na wrzesień – przy okazji podziału środków w ramach funduszu sołeckiego, a wybory sołtysów na luty przyszłego roku.

– Dodając do tego sprawnie przebiegający proces scaleń i zaplanowane w jego ramach na przyszły rok prace na drogach gminnych w Kaplonosach i Kaplonosach-Kolonii mamy do czynienia z rekordowymi w historii gminy inwestycjami w infrastrukturę, a z pewnością w kolejnych miesiącach będą dalsze okazje do aplikowania o środki zewnętrzne niezbędne do rozwoju gospodarczego naszej gminy. Niezbędnym ogniwem jest też obecnie bardzo dobra współpraca z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Starostwem Powiatowym we Włodawie – powiedział wójt M. Torbicz. (pk)