Rektor sypnął tytułami, honorami i medalami

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UP

16 maja Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz trzeci obchodził Święto Uniwersytetu. Uczelnia w ten sposób pragnie podkreślić integralność swojego środowiska akademickiego ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Integralną częścią święta było wręczenie przez rektora, prof. Zygmunta Litwińczuka, nagród za działalność naukową, dyplomów doktora habilitowanego i nadanie tytułu doktora honoris causa UP. W tym roku to wyróżnienie trafiło do prof. dr. hab. Andreasa Börnera z Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, specjalisty w zakresie genetyki molekularnej, hodowli roślin, ich fizjologii i ochrony zasobów genowych. Laudację na cześć profesora wygłosił dziekan Wydziału Agrobioinżynierii profesor Krzysztof Kowalczyk.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Teresa Irena Mitura. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały Urszula Sylwia Bronowicka-Mielniczuk oraz Barbara Teresa Kołodziej.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Tomasz Zdzisław Czernecki, Agnieszka Marek, Ewelina Pyzik, Bartosz Grzegorz Sołowiej i Małgorzata Aneta Sosnowska. W tym roku po raz kolejny rektor przyznał specjalne wyróżnienie – Nagrodę Naukową – wyróżniającym się pracownikom uczelni.

Nagrodę Rektora za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu (IF) otrzymała Monika Sujka. Nagrodą za publikację o największej liczbie cytowań uhonorowany został zespół w składzie : Dariusz Dziki, Renata Różyło, Urszula Gawlik-Dziki oraz Michał Świeca.

Nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne otrzymał zespół w składzie: śp. Ewald Sasimowski, Ryszard Kolstrung, Anna Stachurska, Michał Pluta, Iwona Janczarek, Sławomir Pietrzak, Katarzyna Strzelec, Marek Sapuła, Krzysztof Bocian oraz śp. Jan Wojciechowski. Uhonorowano również doktorów habilitowanych, którym wręczono dyplomy.

Habilitację uzyskali w tym roku pracownicy: Wydziału Agrobioinżynierii: dr hab. Sylwia Mariola Andruszczak, dr hab. Maja Jolanta Bryk, dr hab. Beata Helena Król, dr hab. Mariusz Artur Kulik, dr hab. Sylwia Magdalena Okoń, dr hab. Teresa Grażyna Wyłupek, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Marek Bieńko, dr hab. Artur Burmańczuk, dr hab. Marcin Grzegorz Gołyński, dr hab. Małgorzata Kapica, dr hab. Łukasz Ryszard Kurek, dr hab. Marcin Paweł Szczepanik, dr hab. Agata Teresa Wawrzyniak, dr hab. Anna Agata Zacharko-Siembida, Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Justyna Anna Batkowska, dr hab. Łukasz Damian Wlazło, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Elżbieta Barbara Mielniczuk, dr hab. Beata Zimowska, Wydziału Inżynierii Produkcji: dr hab. Andrzej Kazimierz Borusiewicz, dr hab. Magdalena Bożena Kachel, dr hab. Grzegorz Piotr Maj, dr hab. Marcin Tomasz Mitrus, dr hab. Jolanta Piekut, dr hab. Stanisław Rudy, dr hab. Jacek Andrzej Wasilewski oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Piotr Tadeusz Domaradzki, dr hab. Urszula Jolanta Złotek.

Uroczystość uświetniły występy Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem dr hab. sztuki Zofii Bernatowicz, prof. UMCS oraz Zespołu Pieśni i Tańca Jawor pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza. (EM.K.)