Remont ulicy Kickiego wstrzymany

Miasto Krasnystaw informuje, że planowany remont ul. Kickiego zostanie przesunięty w czasie. Powodem takiej sytuacji jest konieczność zmiany technologii wykonania prac pociągających za sobą potrzebę opracowania zamiennej dokumentacji technicznej i przeprowadzenie nowej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

Zadanie, które zostało rozpoczęte w lutym 2021 r. dotyczyło remontu ul. Kickiego polegającego na ułożeniu na istniejącej nawierzchni (klinkier/trylinka) nawierzchni asfaltowej. Wykonawca prac przeprowadził badania geologiczne, które wykazywały obecność gruntów wysadzinowych, powodujących, że wykonanie remontu w sposób przewidziany przez projektanta nie zapewni należytej nośności drogi, co może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni.

Dlatego miasto w porozumieniu z wykonawcą zdecydowało o przerwaniu prowadzonych robót. – Pragniemy jednak uspokoić mieszkańców, że prace na ul. Kickiego zostaną wznowione niezwłocznie po dostarczeniu przez projektanta nowej dokumentacji technicznej i ponownym wyborze wykonawcy robót – mówi Paweł Pastuszak, kierownik wydziału inwestycji, budownictwa, dróg i gospodarki przestrzennej urzędu miasta Krasnystaw. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here