Rok inwestycji w oświatę

Władze powiatu krasnostawskiego podsumowały 2020 r. w oświacie. A ten był wyjątkowy pod względem inwestycji.

W 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych, dla których powiat krasnostawski jest organem prowadzącym, przeprowadzono inwestycje i remonty, których łączny koszt przekroczył 1,5 mln zł. Modernizacje przeprowadzono w każdej ze szkół i instytucji edukacyjnych. W I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie przeprowadzono zadanie dostosowania szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Prace polegały na wstawieniu drzwi przeciwpożarowych na korytarzach na wszystkich kondygnacjach.

Wymieniono drzwi do 12 pracowni przedmiotowych oraz wszystkie okna od strony boiska szkolnego. Szkoła została w ten sposób wyposażona w bezpieczny system oddymiania klatek schodowych. Ponadto w „Jagielle” ułożono nową podłogę w sali gimnastycznej. Przeprowadzono także prace polegające na wymianach podłóg, malowaniu ścian, wymianie futryn oraz sprzętów i mebli w trzech klasopracowniach.

W II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wykonano remont dachu na budynku sali gimnastycznej. Odmalowano kilka klasopracowni, a także wymieniono w nich podłogi i oświetlenie. Ponadto wyremontowano gzymsy budynku szkoły, zmieniono orynnowanie oraz odświeżono elewację.

W ZS nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie kupiono materiały budowlane na remont ścian i położenie tynku strukturalnego oraz modernizację instalacji elektrycznej w warsztatach z dostosowaniem jej do podłączenia nowoczesnych maszyn pozyskanych w ramach projektów. Wyremontowano również jedną z toalet w budynku szkoły.

W ZS nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie przeprowadzono dwie duże inwestycje. Pierwszą z nich był remont czterech klasopracowni, pokoju nauczycielskiego, korytarza na jednym z pięter, wydzielenie gabinetu psychologa oraz lakierowanie i kompleksowa renowacja parkietów. Drugą remont suszarni chmielu po jej pożarze. W ramach prac dokonano naprawy instalacji elektrycznej, tynkowania ścian i wymiany uszkodzonej części suszarni.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie zmodernizowano dach budynku. Prace objęły wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i gzymsów wieńczących, oraz zabezpieczenie dachu m.in. poprzez impregnację i montaż nowej instalacji odgromowej. Drugim przedsięwzięciem było zamontowanie kompleksowej instalacji oddymiania klatki schodowej.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadzono kompletny remont gabinetu logopedy. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here