Rutynę przerwała zamiana działek

(28 maja) 35. sesja Rady Gminy we Włodawie odbyła się jeszcze w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego. I była wyjątkowo krótka – trwała nieco ponad pół godziny, z czego znaczną część zajęły sprawy proceduralne: odczytywanie nazwisk radnych i pytania czy byli „za” konkretną uchwałą.

Sesję rozpoczął wójt gminy Dariusz Semeniuk od złożenia życzeń urzędnikom z okazji Dnia Samorządowca, który był obchodzony dzień wcześniej. Wniósł też prośbę o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Została ona przyjęta jednogłośnie przez 13 obecnych radnych.

Radni podjęli następnie sześć uchwał, w większości jednogłośnie i bez dyskusji. Tłumaczono się tym, że na komisjach omówiono szczegółowo wszystkie uchwały, więc na sesji nie było takiej potrzeby.

Uchwały dotyczyły: zmiany wieloletniej prognozy finansowej; zmiany uchwały budżetowej na rok 2021; nabycia nieruchomości położonej w Orchówku; określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Włodawa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi; zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Jedynie przy ostatniej uchwale dot. zamiany nieruchomości zamieniono kilka zdań. Kwestie konieczności zamiany wyjaśnił wójt: – Mamy problem z zalewaniem posesji w Sobiborze. Prawdopodobnie pomoże nam wykopanie rowu na działce obok. Prowadzimy rozmowy z właścicielem tej działki o pow. 1,12 ha, gdzie mamy wykopać rów, który rozwiąże problem. W zamian właściciel otrzyma działkę o pow. 63 arów w Orchówku. Zrobiliśmy wycenę obu działek i wychodzi, że właściciel zapłaci nam jeszcze 90 tys. zł. Myślę, że ten problem z zalewaniem będzie zakończony.

Zdziwiony i wzburzony tą formą głosowania nad uchwałą był radny Dariusz Makarewicz: – Nie wiemy ani gdzie te działki są, kogo zalewa. Bez wiedzy jakie to są zamiany jest to nie do głosowania – mówił radny.

W odpowiedzi radny usłyszał od wójta, że tylko wykopanie rowu na tej działce może nie doprowadzić do dalszych zalań i że jest już gotowe porozumienie z właścicielem działki w Sobiborze, która przejdzie na własność gminy. A działka w Orchówku znajduje się przy ul. Tarasowej.

– Uważam tę zamianę za dobrą, bo po pierwsze załatwia problem zalewania, a po drugie na tym gmina na pewno nie straci – mówił wójt.

Dyskusja wywiązała się głównie z tego powodu, że radny D. Makarewicz nie otworzył skrzynki mailowej, gdzie przed dwoma dniami otrzymał projekt uchwały z mapkami działek.

Na koniec sesji radna Dorota Linkowska zapytała wójta o problem zalewania działki w Różance. Wójt odpowiedział, że był na miejscu. Obiecał, że ten problem zostanie wkrótce rozwiązany. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here