Siła (fry)wolnych wniosków

Choć w programie ostatniej (29 kwietnia), odbywającej się w formule online, sesji Rady Miejskiej we Włodawie znalazły się tylko dwie niekontrowersyjne uchwały i cztery sprawozdania, to za sprawą zgłaszanych przez radnych „wolnych wniosków” nie sposób uznać ją za mało interesującą. Można się było nawet dowiedzieć, że… jerzyki kopulują w locie.

Pierwsza z przedstawionych radnym pod głosowanie uchwał dotyczyła zmian w budżecie i przeznaczeniu dodatkowych 120 tys. zł na modernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej, a druga przystąpienia Gminy Miejskiej Włodawa do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego. Zanim zostały jednogłośnie przyjęte, głos zabrał radny Krzysztof Flis, który zapytał, skąd wzięły się dodatkowe pieniądze na modernizację WTZ. Skarbnik wyjaśniła, że to pieniądze „zaoszczędzone” w wyniku braku urzędników chętnych do przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki czemu pracodawca, w tym przypadku burmistrz Włodawy, ma mniejsze koszty.

Z kolei radny Jerzy Łagodziński zauważył, że przy modernizacji WTZ „zapomniano” o takim „detalu” jak zabezpieczanie przeciwpożarowe i że teraz trzeba do tego dokładać znaczne kwoty. Odpowiadając mu burmistrz Wiesław Muszyński tłumaczył, że to było nie do przewidzenia i nie ma żadnego błędu, ale radny pozostał przy swoim krytycznym zdaniu. Przy uchwale dotyczącej „Asystenta…” dyrektor MOPS wyjaśniła, że miasto otrzymało na realizację programu ponad 200 tys. z i zostanie on uruchomiony na początku czerwca, a w ub.r. skorzystało z niego 29 osób.

Przyjęto następnie trzy sprawozdania: z działalności MOPS we Włodawie za rok 2020, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii w roku 2020. Zapoznano się też z informacją z realizacji zadań ujętych w „Programie Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020-2021” za rok 2020, a przy okazji dyrektor MOPS zaapelowała o zgłaszanie się chętnych na rodziny wspierające.

Obrady wyraźnie ożywiły się dopiero w punkcie „Wolne wnioski i informacje”. Wnioski i pytania do burmistrza miało kilku radnych, a przy okazji można było usłyszeć ornitologiczną ciekawostkę i literackie hiperbole. Radny Łagodziński zwrócił uwagę na brak chodnika przy ul. Korolowskiej od centrum handlowego do Tesco i wnioskował o zamontowanie słupków metalowych na łączniku między ul. Chełmską i al. JP II oraz pytał czy rosnące przy Czworoboku drzewa pozostaną po jego modernizacji. Radna Mirosława Dynkiewicz chciała wiedzieć, czy prawdą jest, że sprawą pomnika na Rynku zainteresował się IPN.

Marek Flis dociekał, na jakim etapie jest przyszłość remontu prowadzącej do cmentarza ul. Wspólnej, która jest w takim stanie, że „nieboszczyk może wypaść tam z trumny”, a Krzysztof Flis chciał wiedzieć, jaki jest stan techniczny pomnika przy Rynku i czy nie zagraża on życiu i zdrowiu osób przebywających obok niego, jakie przyjeżdżają śmieci do bazy po GS, jak się przedstawia arkusz organizacyjny szkół i przedszkoli i czy mamy „właściwą” księgową w szkole „Trójce”. Radny zwracał również uwagę, że sypie się nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego na Orliku. Z kolei Łucja Pamulska prosiła o dbałość na posesjach i wokół nich oraz apelowała do kierowców, by szanowali pieszych, a także poinformowała, że toalety przy promenadzie już działają.

Mariusz Czuj chciał wiedzieć co dalej z projektem budowy skateparku, na który miasto co prawda dostało rządowe dofinansowanie, ale o wiele mniejsze niż wnioskowało. Pytał również, jaka jest sytuacja finansowa MPGK i czy w tym roku spółka wypłaci dywidendę. Radny Krzysztof Jarząbek zwrócił uwagę, że trzeba rozwiązać problem zalewania po deszczach piwnic przy łączniku przy ul. Pocztowej, a na koniec przewodnicząca rady Joanna Szczepańska podziękowała za instalację budek dla jerzyków na blokach spółdzielni, dzieląc się przy okazji z uczestniczącymi w obradach i obserwującymi je internautami ciekawostką, że ptaki te kopulują nawet podczas lotu.

Na większość pytań na bieżąco odpowiedzi udzielał burmistrz. Radni dowiedzieli się, że: chodnik od Tesco do centrum handlowego będzie realizowany przez miasto wspólnie z zarządem dróg wojewódzkich w przyszłym roku; słupki przy łączniku będą ponownie plastikowe, a nie metalowe, bo karetka czy straż by nie mogły wjechać; sprawa pomnika przy Rynku jest w IPN, a oceny stanu technicznego tego pomnika nie ma; dofinansowanie remontu ul. Wspólnej jest na liście rezerwowej i może się uda je otrzymać; na Skatepark otrzymaliśmy 400 tys. zł, zaś cały koszt opiewa na 1,7 mln zł, ale jeśli wyłączymy z projektu miasteczko ruchu drogowego, to wtedy kosztem 800 tys. zł zrobimy skatepark i będziemy realizować to w przyszłym roku; MPGK wynik na działalności miał dodatni na poziomie ok. miliona zł, ale jednocześnie 3 mln zł spółka zapłaciła za prawa do emisji dwutlenku węgla i w najbliższych latach nastąpi przebudowa ciepłowni miejskiej na zielone źródła energii. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here