W służbie od ćwierć wieku

Wyróżniający się strażnicy zostali nagrodzeni

Pilnują porządku, patrolują ulice, śledzą miejski monitoring, dyscyplinują nieodpowiedzialnych kierowców i trucicieli spalających śmieci, prowadzą zajęcia edukacyjne i realizują projekty, których celem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo – tak wygląda codzienna praca strażników miejskich ze Świdnika, którzy w ubiegłym tygodniu obchodzili jubileuszu 25-lecia swojej działaności.


W tym roku mija 25 lat, odkąd w Świdniku działa straż miejska. Z tej okazji w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się jubileusz. Uroczystość rozpoczęto od wyróżnienia i awansowania strażników, którzy wzorowo wypełniają swoje codzienne obowiązki i doskonalą swoje kwalifikacje. Awanse otrzymali: na st. insp. Justyna Kołb-Sielecka, na st. insp. Marcin Szkudziński, na mł. spec. Michał Wymiotał, na st. straż. Rafał Filipek.
Nagrodzono także najbardziej doświadczonych strażników. Medale zasłużonych dla miasta przyznano starszym inspektorom: Ryszardowi Borowcowi, Andrzejowi Gumienniakowi, Robertowi Hermanowskiemu, Stanisławowi Wierzchoniowi, Markowi Kamieniogrockiemu oraz Andrzejowi Łysiakowi. Strażnicy odebrali je z rąk burmistrza Waldemara Jaksona i przewodniczącego Rady Miasta Świdnik, Janusza Królika.
Burmistrz podkreślał, że to właśnie strażnicy są jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa lokalnej społeczności i podejmują wiele inicjatyw, które to bezpieczeństwo mają zwiększać. Życzenia strażnikom złożyli również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, pozostałych służb mundurowych, miejskich organizacji i instytucji oraz miejskich jednostek oświatowych.
W dniu swojego święta strażnicy przyjmowali gratulacje i podziękowania, ale także sami dziękowali tym, którzy wspierają ich w codziennej pracy. Szczególne „dziękuję” usłyszeli burmistrz Waldemar Jakson, poseł Artur Soboń, komendant KPP w Świdniku insp. Grzegorz Hołub oraz radny Alfreda Bondos.
Janusz Wójtowicz, komendant SM w Świdniku, przyznaje, że praca strażnika nie zawsze jest łatwa i przyjemna.
– Cieszy to, że przestajemy być postrzegani jako osoby wypisujące mandaty. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców Zajmujemy się ochroną środowiska. Lada dzień na świdnickich ulicach pojawi się ekopatrol. Z sukcesem pozyskujemy środki zewnętrzne na nasze działania. Realizujemy programy, których celem jest uczenie najmłodszych świdniczan, ale też seniorów, unikania zagrożeń. Nie byłoby tego, gdyby nie pomoc i wsparcie lokalnych instytucji – mówi J. Wójtowicz. (w)