Sprawdzony wykonawca, koszt w górę o 1,5 miliona

Przetarg na włodawski czworobok wygrała jednak włodawska firma Handbud, choć dała ofertę o prawie 2 mln zł wyższą niż spółka z Lublina. Burmistrz wolał jednak dać zlecenie firmie z gwarancją niż komuś, kto nie miał doświadczenia w tej branży, choć cenę oferował tak korzystną, że aż – według niektórych – podejrzanie niską.

Przed miesiącem pisaliśmy o tym, że to lubelska spółka chciała najniższą kwotę – 6 mln 133 tys. zł – za wykonanie prac związanych z rewitalizacją czworoboku. Miasto miało na ten cel zabezpieczone 7,7 mln zł, czyli „zaoszczędziłoby” dobrze ponad 1,5 mln zł. Pojawiły się opinie, że jest to oferta rażąco za niska. Miasto poprosiło o dokładną wycenę. Spółka jednak nie zdołała przekonać urzędników ratusza, że za tak niską kwotę uda im się zgodnie z zamówieniem i w odpowiednim czasie wykonać prace.

Ostatecznie, 14 grudnia, pojawiła się na stronie magistratu informacja, że miasto postanowiło wybrać do realizacji rewitalizacji czworoboku włodawską firmę Handbud Wiesława Blicharskiego, wg której koszt wykonania prac wynosi 7 993 516 zł, czyli nieco ponad kwotę zabezpieczoną w budżecie. Doświadczenie i możliwości techniczne firmy dają gwarancję wykonania inwestycji zgodnie z zamówieniem.

Rewitalizacja Włodawy to największy projekt inwestycyjny w historii miasta. Na ten cel miasto pozyskało ponad 14 milionów dofinansowania ze środków unijnych. Jest to największa kwota w ramach pojedynczego projektu jaką pozyskano dla miasta.

Oferty otwarto 4 listopada i złożyło je 6 firm, najdroższa opiewała na prawie 12 mln zł, zaś najtańsza – właśnie spółki z Lublina – na nieco ponad 6 mln zł. Termin wykonania wszystkich to koniec listopada przyszłego roku, gwarancja to 60 miesięcy.

Projekt rewitalizacji składa się z czterech inwestycji: trzech miejskich (miejski monitoring, rynek wokół czworoboku, park przy cerkwi) i jednej powiatowej (zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce na Centrum Usług Społecznych). Najwięcej kontrowersji i oczekiwań wzbudza ta część dotycząca czworoboku. Będzie widokówką miasta i została oprotestowana m.in. przez tzw. zielonych, którzy w pierwotnym projekcie widzieli przede wszystkim „betonozę”. Ostatecznie, z wielomiesięcznym opóźnieniem, który może nawet skutkować zwrotem środków unijnych, udało się ogłosić przetarg na czworobok.

W ramach wspólnego projektu „Rewitalizacja Włodawy” planuje się realizację 4 podprojektów, trzech miasta (Miejskie Centrum Monitoringu, remont parku przy cerkwi oraz kompleksową przebudowę rynku starego miasta) oraz jednego podprojektu powiatu (zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce na Powiatowe Centrum Usług Społecznych).

Wartość projektu to aż 18,5 mln w tym dofinansowanie prawie 12,5 mln. W ramach Miejskiego Centrum Monitoringu powstanie 38 punktów monitoringu, których lokalizacje ustalono m.in. przy udziale Policji, z 82 kamerami w kluczowych ze względu na bezpieczeństwo miejscach. Obsługa systemu będzie odbywała się z pomieszczenia Straży Miejskiej wyposażonego m.in. w ścianę pokrytą 9 monitorami LED, sprzętem komputerowym, serwerami i oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację osób i tablic rejestracyjnych samochodów. Odnowy doczeka się również park przy cerkwi, gdzie na ponad 2 tys. mkw powstaną nowe tereny zieleni, alejki, ogrodzenie, oświetlenie i urządzenia placu zabaw.

Wyjątkowa przemiana czeka rynek, któremu zostaną nadane nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne. Zupełnej przebudowie ulegnie ponadhektarowy obszar, gdzie powstanie nowa płyta rynku, dwie fontanny (Fontanna Trzech Kultur i tzw. Dry Plaza), amfiteatr wewnątrz Czworoboku, prawie 500 mkw terenów zielonych z nasadzeniami drzew i krzewów, całość zaś zostanie dopełniona podświetleniem z projektorów. Dodatkowo zakupione zostanie kilkanaście stylowych, drewnianych straganów wystawienniczych, które wpiszą się w klimat miasta i jego zabytkowej zabudowy i będą wykorzystywane przy organizacji festiwalów, a także festynów produktów regionalnych czy świątecznych jarmarków.

Wielkie zmiany czekają również teren danej jednostki. Powiat zaadaptuje i wyposaży istniejący budynek i jego otoczenie na Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne (socjalne) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie. Swoje miejsce znajdą tu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 mkw powierzchni zostanie udostępnione pod działalność gospodarczą dla przedsiębiorstwa społecznego (NGO). (gd)