Sprawozdawcze w Związku

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że w poniedziałek 18 czerwca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z udziałem delegatów z klubów – członków ChOZPN.

Piłkarscy działacze spotkają się w sali konferencyjnej nr 100 w gmachu przy pl. Niepodległości 1. Pierwszy termin zaplanowano na 16.30, drugi na 16.45. (s)