Strażacy podsumowali rok

Kilkadziesiąt wyjazdów na akcje, udział w zawodach, szkoleniach, doposażenie w sprzęt i remonty remiz były głównymi tematami rozmów na corocznych zebraniach sprawozdawczych strażaków-ochotników z terenu gminy Urszulin.

– W 2020 roku rozpoczynamy kampanię sprawozdawczą w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych – mówi Agata Krzyżanowska z Urzędu Gminy w Urszulinie. – Strażacy-ochotnicy podsumowują miniony rok działalności oraz przyjmują plany pracy na rok bieżący. Za nami są już zebrania w OSP Urszulin, Wereszczyn, Andrzejów, Wytyczno, Wola Wereszczyńska i Nowe Załucze.

W 2019 r. kilkadziesiąt razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych, w tym przy gaszeniu pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto brali czynny udział w przedsięwzięciach kulturalno – oświatowych jak eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, uroczystościach patriotycznych, religijnych, a także w pokazach i pogadankach dla dzieci i młodzieży.

W celu podwyższenia sprawności i gotowości bojowej w jednostkach OSP strażacy brali udział w prowadzonych przez KP PSP we Włodawie szkoleniach podstawowych strażaków ratowników OSP i szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego oraz z zakresu BHP.

Dzięki wsparciu finansowemu gminy Urszulin, Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Województwa Lubelskiego jednostki przeprowadziły remonty garaży strażackich i wzbogaciły się w nowy sprzęt ppoż. oraz ochrony osobistej strażaka. Strażacy z OSP i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali także czynny udział w międzygminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych, uzyskując bardzo dobre wyniki.

Podczas zebrań uchwalono plany działalności na 2020 rok, które przewidują między innymi przyjęcie nowych członków, szkolenie specjalistyczne członków OSP i MDP. Planowane są również remonty i modernizacje remiz strażackich oraz zakupy specjalistycznej odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.

W zebraniach wzięli udział m.in. wójt Tomasz Antoniuk, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, druhowie z Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włodawie – wylicza Krzyżanowska. (b)