Szkoła dla rodziców

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej wracają do szkolnych ław. Dzięki projektowi „Szkoła dla Rodziców” będą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Sylwia Kosior i Renata Tarnowska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej (gmina Sawin), postanowiły wesprzeć rodziców w procesie wychowania dzieci. Efektem jest projekt pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”, którego realizację właśnie rozpoczęto.
– Celem naszego przedsięwzięcia jest wspieranie rodziców w trudnym procesie wychowawczym – mówią inicjatorki projektu. – Dzięki udziałowi w projekcie rodzice mają możliwość spotkać się ze specjalistami z różnych dziedzin. Podczas wykładów i warsztatów poznają strategie skutecznych działań i postaw rodzicielskich.
Podczas comiesięcznych „zjazdów” słuchacze spotkają się m.in. z pedagogiem, psychologiem, dietetykiem i doradcą zawodowym. Będą też uczestniczyć w zajęciach z obsługi komputera. Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli rodzicom lepiej wspomagać swoje dzieci w rozwoju i osiąganiu sukcesów w nauce i nie tylko. Inicjatorki przedsięwzięcia zapowiadają, że jeśli „Szkoła dla Rodziców” będzie cieszyła się zainteresowaniem, w przyszłym roku szkolnym rozszerzą formułę projektu. (opr. mo)