Tydzień mediacji w powiecie włodawskim

W bieżącym roku już po raz dziesiąty obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji połączony z Tygodniem Mediacji. Instytucje powiatu włodawskiego włączyły się w tę akcję. Przez cały tydzień będzie można we Włodawie skorzystać z bezpłatnej pomocy mediatorów.

Ustanowieniu tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 kwietnia 2011 r. przeświecała idea popularyzacji instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe. Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu, mającym charakter polubowny, przeprowadzana jest według regulacji prawnych lecz dobrowolnie, poza salą sądową przed profesjonalnym mediatorem. Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która w większości kategorii sporów zatwierdzona przez sąd nadaje się do wykonania podobnie jak wyrok sądowy czy ugoda zawarta przed sądem.

Jej zaletą jest szybkie i zdecydowanie tańsze od procesu sądowego zakończenie sporu. Mediacja w bardziej rozwiniętych krajach świata cieszy się już ponadstuletnią praktyką rozwiązywania sporów poza sądem. W polskim porządku prawnym mediacja, jako instytucja prawa prowadząca do zawarcia ugody, wprowadzona została po raz pierwszy w ograniczonym zakresie – bo jedynie w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów zbiorowych ze stosunku pracy – dopiero w roku 1991.

W br. obchodzimy trzydziestolecie istnienia instytucji mediacji w Polskim porządku prawnym. W naszym kraj postępowania mediacyjne wprowadzane były sukcesywnie do roku 2005 w poszczególnych kategoriach spraw: w sprawach cywilnych, rodzinnych, w sprawach nieletnich w sprawach mających charakter postępowań administracyjnych a także w ograniczonym zakresie w postępowaniu karnym.

Harmonogram tygodnia mediacji 2021 r. (18-22 października) we Włodawie

18 października

godz. 11-13 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie – DYŻUR mediatora stałego

19 października

godz. 10.00-12.00 – Sąd Rejonowy we Włodawie – dyżur mediatora

godz. 13.00-14.30 – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie – Wykład „Mediacje czym są i jak można z nich korzystać”

godz. 15.00-16.00 – Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie Wykład. „Mediacje rówieśnicze metodą rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole”

20 października

godz. 12.40-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie – Spotkanie z przedstawicielami młodzieży – wykład nt. „Mediacje rówieśnicze metodą na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole”

godz.13.40 – 15.00 – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie – Szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt. „Mediacje rówieśnicze metodą rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole

21 października

godz. 10.00-12.00 – Urząd Miejski we Włodawie – DYŻUR MEDIATORA

godz. 12.15-14.15 – Starostwo Powiatowe we Włodawie – DYŻUR MEDIATORA

godz. 13.00-17.00 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie – DYŻUR MEDIATORA

22 października

godz. 11.00-12.00 – Urząd Miejski we Włodawie – Wykład dla kadry kierowniczej i jednostek instytucji Gminy Miejskiej Włodawa nt. „Mediacje karne i rodzinne – jak korzystać z pomocy mediatora”.

godz. 15.30 – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włodawie – Wykład dla kuratorów społecznych „Mediacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów”. (-)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here