Uprzedzić raka

Pamiętając o tym, że badania profilaktyczne tj. mammografia, cytologia i kolonoskopia umożliwiają wykrycie we wczesnych stadiach i usunięcie stanów przedrakowych, chełmski szpital zaprasza na bezpłatne badania.

W szpitalu w Chełmie można (bezpłatnie!) skorzystać z następujących badań: mammografii adresowanej do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 2 lat wykonywanego badania (tel. 562 31 47, miejsce badania: zakład RTG Szpitala), cytologii dedykowanej dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania (Poradnia Ginekologiczno–Położnicza Szpitala, 82 562 31 62) oraz kolonoskopii kierowanej do osób w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osób w wieku 25–49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z potwierdzonym rozpoznaniem z poradni genetycznej (Pracownia Endoskopowa, tel. 82 562 33 15, po godz. 12.00).

– Serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt z pracowniami Szpitala pod wyżej wymienionymi numerami telefonów w celu ustalenia szczegółów i terminu wizyty – mówi Lech Litwin, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPWSzS w Chełmie. (k)