W tych portfelach bieda nie piszczy

Dyrektorzy włodawskich powiatowych jednostek mają się całkiem dobrze, choć są i tacy, którzy przed rokiem nie mieli oszczędności ani złotówki, a po roku odłożyli 150 tys. zł. Warte porównań są ceny metra kwadratowego poszczególnych domów. Podajemy kwoty na dzień 31 grudnia 2021 r.

Marcin Łopacki, dyrektor ZDP we Włodawie, zaoszczędził 20 tys. zł (rok wcześniej 30 tys. zł). Na współwłasność ma dom o pow. 122 mkw. wyceniony na 750 tys. zł oraz działkę zabudowaną domem o pow. 0,17 ha wartą 100 tys. zł. W ub.r. zarobił 90 tys. zł (rok wcześniej 68 tys. zł), jeździ Citroenem C5 z 2011 r. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny – do spłaty 151 tys. zł.

Arlena Krawczuk, dyrektor I LO we Włodawie, ma na własność mieszkanie o pow. 64 mkw. warte 192 tys. zł. Bez oszczędności. Do tego na współwłasność lokal o pow. 34 mkw. wyceniony na 10 tys. zł. W LO zarobiła 89,5 tys. zł (przed rokiem 85 tys. zł) plus 4 tys. zł (rok wcześniej 1,2 tys. zł) z umowy-zlecenia ze starostwa i 272 zł z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma zaciągnięte dwa kredyty – do spłaty zostało 31 tys. zł.

Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, odłożyła 29 tys. zł (przed rokiem 66 tys. zł). Ma dwa mieszkania – jedno na współwłasność (58 mkw., 160 tys. zł), drugiego jest wyłączną właścicielką (48 mkw., 110 tys. zł). Inne nieruchomości: działka o pow. 538 mkw. zabudowana altaną o wartości 164 tys. zł i działka budowlana o pow. 17 a wyceniona na 75 tys. zł. Zarobiła 86 tys. zł (w 2020 – 82 tys. zł) plus ponad 12 tys. zł z 500+ i 300+. Zaciągnęła półmilionowy kredyt, do spłaty zostało 270 tys. zł.

Andrzej Lis, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Różance, zaoszczędził 182 tys. zł plus 1500 euro (rok wcześniej 200 tys. zł). Na współwłasność ma dom o pow. 140 mkw. warty 300 tys. zł i mieszkania o pow. 32 mkw. wycenionego na 210 tys. zł. Posiada też dwa gospodarstwa rolne – 3,5 ha warte 40 tys. zł i 1,21 ha wycenione na 25 tys. zł. Do tego jest właścicielem działki niezabudowanej o pow. ok. 1300 mkw. za 25 tys. zł. Jako dyrektor DPS zarobił 148 tys. zł (w 2020 – 180 tys. zł), z najmu 7,1 tys. zł i dieta radnego 10 tys. zł. Jeździ Kia Niro z 2021 r. i Suzuki Grand Vitara z 2004 r. i ciągnikiem Kubota B1600 z 1989 r. Bez zobowiązań.

Dorota Ostrowska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie, odłożyła 16 tys. (wcześniej 14 tys. zł). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 220 mkw. wyceniony na 470 tys. zł plus działkę o pow. 720 mkw. wartą 75 tys. zł. W „Przystani” zarobiła 109 tys. zł (95 tys. zł w r. 2020) plus 4,7 tys. zł z ZUS i 4,4 tys. zł z najmu. Jeździ Volvo V40 z 2013 r.

Eugeniusz Omelczuk, dyrektor ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, odłożył w sumie ponad 100 tys. zł (w polskiej walucie, euro i papierach wartościowych; rok wcześniej ponad 120 tys. zł). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 110 mkw. wyceniony na 280 tys. plus gospodarstwo o pow. 5 ha (dochód z niego 300 zł) z domem drewnianym i murowaną oborą o wartości 90 tys. zł oraz działki o pow. 550 mkw. wartą 30 tys. zł. Zarobił w szkole 99 tys. zł (rok wcześniej 94 tys. zł) plus 2,8 tys. ze starostwa. Jeździ Skoda Octavią z 2019 r. i Dacią Dusterem z 2012 r.

Irena Dejer, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie, zaoszczędziła 55 tys. zł (bez zmian). Ma dom o pow. 19 mkw. warty 20 tys. zł i mieszkanie o pow. 35 mkw. warte 80 tys. zł. Do tego dwie działki o łącznej pow. 100 mkw. warte 12,5 tys. zł, grunty rolne (0,30 ha – 8,5 tys. zł). Jako dyrektor zarobiła 109 tys. zł (przed rokiem 96 tys. zł) plus z umów 1,2 tys. zł. Jeździ Oplem Merivą z 2015 r. Ma zobowiązania – do spłaty 31 tys. zł.

Joanna Litwiniuk-Kupisz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, odłożyła 29 tys. zł (38 tys. zł). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 230 tys. zł plus gospodarstwo rolne o łącznej pow. 210 ha warte 800 tys. zł. Do tego kilka działek budowlanych i leśnych o łącznej wartości 135 tys. zł. W poradni zarobiła 89 tys. zł (79 tys. zł), do tego 690 zł w I LO, 28 tys. zł w SOSW i umowa-zlecenie – 2,3 tys. zł. Bez auta i kredytów.

Jarosław Pogonowski, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, odłożył 124 tys. zł (70 tys. zł w 2020). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 67 mkw. wyceniony na 201 tys. zł plus mieszkanie o pow. 47 mkw. za 76 tys. zł. Do tego działka pod domem warta 55 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymał 89 tys. zł (84 tys. zł). Samochód: Kia Niro z 2018 r. Ma kredyt hipoteczny w wys. 348 tys. zł.

Marek Wójciga, dyrektor MDK we Włodawie, zaoszczędził 19 tys. zł (rok wcześniej 92 tys. zł). Na współwłasność małżeńską ma dom o pow. 196 mkw. wyceniony na 250 tys. zł plus gosp. rolne o pow. 1,4 ha warte 14 tys. zł i dwie działki o łącznej pow. 1 ha warte w sumie 50 tys. zł. W MDK zarobił 81 tys. zł (74 tys. zł). Do spłaty zostało mu 11 tys. zł kredytu hipotecznego.

Teresa Szpilewicz, dyrektor SPZOZ we Włodawie, zaoszczędziła 3,5 tys. zł (4,5 tys. zł rok wcześniej). Ma na współwłasność dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 890 tys. zł. Do tego gospodarstwo rolne – 8,32 ha (wycenione na 200 tys. zł, bez dochodu) i inną nieruchomość zabudowaną 1,71 ha (3,5 mln zł). W szpitalu zarobiła 137 tys. zł (126 tys. zł), do tego 22 tys. zł z wynajmu lokalu. Emerytura: 63 tys. zł. Ma kilka samochodów (m.in. mercedes E22 z 2013 r., Toyota Auris z 2016 r., Volvo FH 520 z 2007 r.), inne sprzęty i maszyny rolnicze na działalność indywidualną męża. Ma zaciągnięty kredyty inwestycyjny – do spłaty zostało 640 tys. zł.

Urszula Rudko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, odłożyła 164 tys. zł (przed rokiem nic). Ma na współwłasność dom o pow. 77 mkw. wyceniony na 250 tys. zł. Do tego gospodarstwo rolne – 2,26 ha (61 tys. zł, dochód – 12 tys. zł) i ponad 7 ha lasów wartych 38 tys. zł. W PCPR zarobiła 89 tys. zł (85 tys. zł) plus 6 tys. zł świadczeń wychowawczych. Samochody: Hyundai Elantra z 2019 r. oraz Renault Clio z 2008 r. Bez kredytu.

Ewa Osowiec, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, odłożyła 25 tys. zł (26 tys. rok wcześniej). Posiada na współwłasność małżeńską dom o pow. 200 mkw. wyceniony na 600 tys. zł. Do tego dwa mieszkania: 66 mkw. (350 tys. zł) i 55 mkw. (275 tys. zł) oraz dwie działki – jedna z pow. 0,16 ha z domem mieszkalnym (150 tys. zł), druga o pow. 0,05 ha z domkiem letniskowym (wycena 550 tys. zł). Z tytułu zatrudnienia uzyskała 106 tys. zł (w 2020 r. – 94 tys. zł) plus 18 tys. zł z najmu. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny – do spłaty 50 tys. zł. (pk)

News will be here