Ważny gest w czasie zarazy

W połowie ubiegłego tygodnia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Krasnymstawie zostały dostarczone własnoręcznie uszyte maseczki dla personelu medycznego.

Darczyńca chciał pozostał anonimowy – poinformował portal „Chełm na Sygnale” – Wszyscy pracownicy medyczni tego oddziału bardzo serdecznie dziękują za okazaną pomoc i czas poświęcony na wykonanie maseczek – czytamy. (-)