Wciąż dużo zgonów, a kremacje droższe

Drastyczny wzrost liczby zgonów utrzymuje się. Właściciel Zakładu Usług Pogrzebowych „Kompleks” w Chełmie mówi, że od 24 lat pracuje w branży i tak wielu pogrzebów, jak w ostatnim czasie, jeszcze nigdy nie było. W zakładzie trzeba było zatrudnić dodatkowe osoby. Do tego kremacje są droższe, a zasiłek pogrzebowy, za który nie sposób zorganizować pochówku, wciąż pozostaje na tym samym poziomie.

Chełm od lat ma ujemny przyrost naturalny. W 2021 r. odnotowano w Chełmie najwięcej zgonów od 2016 r. – tj. 1657 (chodzi tu o wszystkie zgony i urodzenia w Chełmie, do których najczęściej dochodzi w chełmskim szpitalu, więc dane te obejmują nie tylko mieszkańców samego Chełma, ale i jego okolic). Z danych statystycznych wynika, że od lat ponad 40 proc. zgonów w Chełmie spowodowanych jest chorobami układu krążenia, ponad 20 proc. nowotworami, a reszta chorobami układu oddechowego.

Drastyczny wzrost liczby zgonów utrzymuje się od czasu wybuchu epidemii Covid-19. Liczba zgonów w pierwszym kwartale 2023 i ubiegłego roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Od początku br. do 22 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie zarejestrowano 309 zgonów. W analogicznym okresie poprzedniego roku (tj. od 1 stycznia do 22 marca ub.r.) zarejestrowano 342 zgony.

Wojciech Wąsikowski, właściciel Zakładu Usług Pogrzebowych „Kompleks” w Chełmie, mówi, że od 24 lat pracuje w tej branży i tak wielu pogrzebów, jak w ostatnim czasie, jeszcze nigdy nie trzeba było organizować.

– Organizujemy wiele pogrzebów, bo mnóstwo osób umiera – przyznaje W. Wąsikowski. – Musieliśmy zatrudnić dodatkowo trzy osoby i obecnie pracujemy już w powiększonym składzie.

Podwyżki cen gazu, prądu, paliwa i drewna odbijały się w ostatnim czasie na działalności przedsiębiorców i cenach ich usług. Dotyczyło to także usług pogrzebowych. Rok temu te wszystkie podwyżki, w tym także cen trumien spowodowały, że w stosunku do wcześniejszych cen koszty usług pogrzebowych wzrosły o około 20 procent i wynosiły 2800 zł. W. Wąsikowski mówi, że obecnie jest to zbliżona kwota. O około 30 procent wzrosła cena kremacji. To koszt od 1000 do 1200 zł, podczas gdy wcześniej było to 800-1000 zł.

Zasiłek pogrzebowy ciągle w miejscu

Koszty usług pogrzebowych wynoszą około 2800 zł, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze koszty cmentarne, opłatę dla księdza. Ostatecznie koszty pochówku mogą sięgać nawet 10 tys. zł. Zależą od ceny wybranej trumny, od tego, czy przeprowadza się kremację. Koszty związane z pogrzebem wzrosły, na co składa się wiele czynników, a kwota zasiłku pogrzebowego stoi w miejscu, na co często zwracają uwagę bliscy zmarłych.

Praktycznie nie ma możliwości, aby ze wszystkimi kosztami pogrzebu zmieścić się w kwocie zasiłku. Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mówi, że w kwestii wysokości zasiłku pogrzebowego nic się w ostatnim czasie nie zmieniło. Wciąż wynosi on 4 tys. zł.

– Nie słyszałem o planach podwyższenia zasiłku pogrzebowego, jego wysokość jest w gestii Parlamentu – mówi M. Raszewski. – Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. (mo)