Widzów mniej niż radnych

(16 listopada) Podczas XLIX sesji Rady Miejskiej we Włodawie radni zapoznali się m.in. z informacją o działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie oraz podjęli osiem uchwał, w tym o wprowadzeniu opłaty targowej czy nowych stawek za zajęcie pasa drogowego.

Na początku sesji o Centrum Wolontariatu mówiła jego prezes Urszula Kazub. Nakreśliła historię stowarzyszenia, dziękując burmistrzowi za pomoc oraz przedstawiając dokonania Centrum.

Następnie radni podjęli osiem uchwał, w sprawach: zmian w budżecie, wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022, rozpatrzenia petycji dotyczącej dokończenia budowy ulicy Konwaliowej, wprowadzenia regulaminu korzystania z parku przy ul. Kościuszki.

Następnie radni zapoznali się z informacjami o przebiegu wykonania budżetu, o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szklony 2020/2022, dotyczącą oceny stanu środowiska i oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu włodawskiego i miasta Włodawa za I półrocze 2021 r.

Radni dowiedzieli się m.in., że włodawski MOPS pozyskał prawie 100 tys. zł na świadczenia socjalne i doposażenie świetlicy. Pieniądze te pozyskano z PFRON.

Na koniec radny Jerzy Łagodziński skrytykował informację dotyczącą oceny stanu środowiska we Włodawie. – W tej informacji nie ma absolutnie żadnej oceny stanu środowiska w naszym mieście – grzmiał radny. – Chyba nie wszyscy urzędnicy traktują nas poważnie – dodała przewodnicząca rady Joanna Szczepańska.

W punkcie wolne wnioski i informacje jako pierwsza głos zabrała radna Renata Kapelko, która apelowała o wybudowanie kanalizacji na osiedlu Cegielnia. Radny J. Łagodziński podziękował na remont ul. Działkowców. Mirosława Dynkiewicz prosiła o dekorację świąteczną na rynku. Marek Flis wnioskował o remont ul. Wspólnej prowadzącej do cmentarza komunalnego.

Sesję transmitowaną online oglądało w najlepszym momencie 9 osób. (p)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here