Więcej zgonów, będą wyższe emerytury

Z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nastąpił spadek „średniego dalszego trwania życia” we wszystkich przedziałach wiekowych, na przykład dla 60-latków – o 13,8 miesiąca, a dla 65-latków – o 13,3 miesiąca. Spowodowana epidemią wyższa śmiertelność ma jeszcze inny efekt – nieco wyższe będą emerytury osób, które od kwietnia do marca 2022 roku osiągną wiek emerytalny.

Ze względu na liczbę zmarłych w kraju rok 2020 był najczarniejszym od zakończenia drugiej wojny światowej. Przypomnijmy, że Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie sporządził w 2020 r. 1430 aktów zgonu (chodzi o zmarłych z chełmskiego szpitala, a także mieszkańców Chełma oraz gmin Chełm i Kamień). Wysoka śmiertelność spowodowana epidemią to tragedia, z którą mierzyło się lub zmierzy wiele rodzin. Ta sytuacja przełożyła się na tzw. tablice średniego dalszego trwania życia, obliczane przez Główny Urząd Statystyczny, które będą używane do wyliczania emerytur przyznawanych od 1 kwietnia br.

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, tłumaczy, że „średnie dalsze trwanie życia” to przewidywana liczba miesięcy, przez którą przeciętna osoba w danym wieku będzie pobierać emeryturę. Ma to wpływ na wysokość przyznawanych emerytur.

Z nowej tablicy opublikowanej przez GUS wynika, że nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, na przykład dla 60-latków – o 13,8 miesiąca, a dla 65-latków – o 13,3 miesiąca. To znaczy, że sumę składek zgromadzonych na emeryturę będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy.

– Innymi słowy: skutkiem smutnych statystyk dotyczących śmiertelności Polaków jest to, że nieco wyższe będą emerytury osób, które od kwietnia tego roku do marca 2022 roku ukończą wiek emerytalny – informuje M. Korba. – Co ważne: osoba, która ukończy wiek emerytalny w tym okresie, wcale nie musi spieszyć się z wnioskiem o emeryturę. Jeśli zdecyduje się na dłuższą pracę i złoży wniosek później, to ZUS wyliczy dla niej emeryturę z zastosowaniem najkorzystniejszej tablicy, czyli albo z dnia przejścia na świadczenie, albo z dnia ukończenia wieku emerytalnego.

Najnowsza tablica trwania życia, w porównaniu do poprzedniej, poskutkuje emeryturą wyższą średnio o 5,6 procent dla 60-latka i o 6,5 procent dla 65-latka. Przykład: 60-latka, która zgromadziła na emeryturę 500 tys. zł składek, otrzyma świadczenie w kwocie ok. 2019 zł brutto, czyli o prawie 107 zł więcej. W przypadku 65-latka z takim samym kapitałem emerytura wyniesie ok. 2447 zł, czyli o niemal 150 zł więcej.

Na nowej tablicy skorzystają też osoby, które ukończyły wiek emerytalny w poprzednich latach, ale wniosek o emeryturę złożą dopiero w ciągu najbliższego roku. Warto pamiętać, że tablice średniego dalszego trwania życia to tylko jeden z czynników, które wpływają na wysokość emerytury. Kluczowa jest suma zgromadzonych na koncie składek. Ważny jest też wiek przejścia na świadczenie – im późniejszy, tym wyższa emerytura. (opr. mo)