Włodawskie licea coraz niżej

Wśród ponad tysiąca najlepszych liceów w Polsce próżno szukać II LO im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie. A bywały czasy, gdy popularny „Modrzak” był na początku drugiej dwusetki najlepszych ogólniaków. Najstarsze włodawskie liceum – im. T Kościuszki uplasowało się na 687. miejscu w kraju (przed rokiem miało 626 pozycję).

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty. Bywały lata, gdy włodawskie szkoły średnie były notowane dosyć wysoko, zarówno w kraju, jak i województwie. W ostatnich dwóch dekadach stabilną pozycję w tym rankingu zajmował popularny „Kościuszko”. Rok temu było to jednak 29. miejsce w Lubelskiem, teraz zaś już 5 oczek niżej – czyli dopiero 34. Pomimo że punktów przyznano więcej niż przed rokiem.

To świadczyć może o coraz wyższym poziomie liceów w Polsce i jednocześnie o coraz większej dysproporcji między szkołami włodawskimi i przede wszystkim lubelskimi, bowiem wśród najlepszych w naszym województwie liceów w pierwszej dziesiątce jest aż 9 z Lublina. Wystarczy też wspomnieć, że spośród niewielkich ośrodków (poniżej 25 tys. mieszkańców) Lubelszczyzny, lepsze od „Kościuszki” są licea z Krasnegostawu, Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Janowa Lubelskiego i Grabowca.

Z kolei od wielu już lat obserwujemy niepokojącą tendencję dotyczącą II LO im. A.F. Modrzewskiego. Od kilkunastu lat szkoła nie znalazła się w pierwszym tysiącu najlepszych liceów w Polsce. I co najsmutniejsze, wyniki „Modrzaka” praktycznie z każdym rokiem są coraz gorsze. Przed rokiem w województwie było to 63 miejsce, teraz już 64. Wskaźnik tej szkoły wyniósł 30,97 pkt, a rok wcześniej 27,85 pkt.

O fatalnej sytuacji ZSZ nr 1 i II LO świadczy także kiepski wynik technikum tej szkoły w rankingu. Wśród ponad 500 szkół tego typu nie ma włodawskiej. Podobnie niestety było w latach poprzednich. W województwie lubelskim znajduje się dopiero na 42. miejscu. A znacznie wyżej są technika z takich miejscowości, jak Ryki, Kazimierz Dolny czy Zaburze.

Metodologia rankingu

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych (za 2022 r.) były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. (pk)