Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w 2022 roku uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich” w wysokości 216 000 zł w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Zadanie będzie polegało na zbadaniu miejsc zbiorowych morderstw ludności cywilnej i wojskowej pochodzenia żydowskiego i polskiego podczas II wojny światowej; dokonaniu inwentaryzacji, wytyczeniu szlaku i wydaniu publikacji o szlaku pamięci miejsc zapomnianych w powiecie włodawskim. Dodatkowe upamiętnienie miejsc ważnych historycznie polegać będzie na trwałym upamiętnieniu w postaci oznakowanych tablic i pomników z opisami o danym miejscu pamięci popełnionych zbrodni przez okupanta niemieckiego.

W realizację zostaną włączeni mieszkańcy, historycy, pasjonaci ze stowarzyszeń oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zostanie stworzona internetowa mapa miejsc pamięci pomordowanych. Zwieńczeniem będzie konferencja podsumowująca projekt. W najbliższym roku planowane jest zbadanie i upamiętnienie wybranych miejsc. W kolejnych latach będą to inne obszary, w których doszło do eksterminacji i masowych mordów mieszkańców powiatu włodawskiego. (pk)