Włosi w Okunince

W połowie maja do Okuninki (gm. Włodawa) przyjechała młodzież z włoskiej szkoły w Rimini. To jeden z efektów projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Czas na zmiany!”, który realizują Ochotnicze Hufce Pracy.

Głównymi założeniami projektu „Czas na zmiany!” są: realizacja wspólnych działań, integracja, przełamywanie barier językowych oraz kulturowych, a przede wszystkim zachęcenie młodzieży do pozostawienia telefonu, nawiązywania interakcji rówieśniczych, budowania relacji społecznych, uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. – Ważnym elementem projektu jest również zwiększenie wśród młodzieży poczucia bezpieczeństwa zarówno w świecie wirtualnym i realnym, poprzez zajęcia z cyberbezpieczeństwa, survivalu i krav magi – wyjaśnia Kamila Mielnik z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, które realizuje projekt dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. (b)

News will be here