Wojsko wraca do Włodawy

Radni powiatowi zgodzili się na sprzedaż wojsku 4 hektarów przy ul. Sztabowej. Wstępna wycena to 1,8 mln zł. Od wiosny br. wojsko dzierżawi ten teren, a wcześniej przejęło dwa w gminie Wola Uhruska.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej we Włodawie przy ul. Sztabowej, Żołnierskiej, Garnizonowej, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego została podjęta jednogłośnie przez wszystkich trzynastu obecnych radnych. Wcześniej na sesji za głosowaniem w tej sprawie „agitowali” radni klubu PiS: Piotr Gorgol, Mariusz Zańko i Mirosław Konieczny. Ten pierwszy wskazał na wyjątkowy pożytek nie tylko finansowy, ale przede wszystkim dotyczący bezpieczeństwa.

Z kolei radny M. Zańko wspomniał o wielkiej roli Wojsk Obrony Terytorialnej, która była początkowo wyśmiewana, a stała się – jego zdaniem – jednym z najważniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej granicy. M. Konieczny wypomniał natomiast delikatnie, że te rozmowy o sprzedaży trwały dosyć długo, bo od marca br. Jednak ostatecznie był bardzo zadowolony, że rozmowy dotyczące sprzedaży dobiegają końca.

Zdaniem starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka na dokładną wycenę tej nieruchomości – już drugą – oraz podpisanie umowy sprzedaży trzeba będzie jeszcze poczekać. Dzięki jednak uchwale rady, zarząd ma wolną drogę do negocjacji, które na pewno nie będą trwały ani dzień dłużej niż to jest konieczne. (pk)