Wychodzą na prostą?

fot. cla

Chełmscy urzędnicy pochwalili się wynikami miejskich spółek za trzy kwartały bieżącego roku. Cztery z nich mają zysk, trzy są pod kreską. W najlepszej sytuacji znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Swoje wyniki znacząco poprawiły Chełmskie Linie Autobusowe i Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych. W dalszym ciągu na dużym minusie są Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

„Miejskie spółki wychodzą na prostą” – informują urzędnicy chełmskiego magistratu. Ale nie dotyczy to wszystkich spółek. W dalszym ciągu olbrzymie problemy mają Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Pierwsza z nich ostatni zysk zanotowała 10 lat temu. Druga natomiast, po wybudowaniu i oddaniu do użytku aquaparku, ma stratę za stratą. Od dwóch lat w nie najlepszej kondycji finansowej jest również Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Miasto chce sprzedać 100 procent udziałów tej spółki, bo jej samej, ani też samorządu nie stać na wielomilionowe, niezbędne inwestycje związane z przestawieniem się w bardziej ekologiczną produkcję energii cieplnej. Bez nich może nie być dostaw ciepła do chełmskich mieszkań, albo ceny mocno pójdą w górę.

Urzędnicy chełmskiego magistratu poinformowali o wynikach miejskich spółek za trzy kwartały br. Spośród nich MPEC ma największą stratę, bo 1 311 000 zł. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że w ubiegłym roku, w analogicznym okresie, strata była o ponad milion złotych większa. Niekorzystny wynik to efekt głównie wysokich kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które od kilku lat nieprzerwanie wzrastają. Spółka, co istotne, dzięki korzystniejszym niż w ubiegłych latach umowom z dostawcami węgla, zmniejszyła koszty o 10 procent.

W dramatycznej sytuacji natomiast w dalszym ciągu wydaje się być Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Za trzy kwartały br. spółka, w której realizowany jest plan naprawczy i działania restrukturyzacyjne, ma 707 tys. zł straty. MPRD w dalszym ciągu ma dużo wyższe koszty, niż osiągane przychody.

Zmniejszyła się, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., strata Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich. Przed rokiem spółka zanotowała minus 1 376 000 zł. Po trzech kwartałach br. strata wyniosła 557 000 zł. Jej działalność mocno ogranicza pandemia koronawirusa. Z tego powodu przez blisko trzy miesiące obiekt był zamknięty. Nastąpił spadek wpływów ze sprzedaży biletów, ograniczone były też wpływy z targowisk i gdyby nie wzrost przychodów operacyjnych w wysokości blisko 715 tys. zł, strata byłaby dużo wyższa.

Ze wszystkich spółek komunalnych w najlepszej kondycji finansowej znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Za pierwszy kwartał największa miejska spółka, która z początkiem br. połączyła się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, wypracowała 3 811 000 zł zysku. Przed rokiem MPGK było też na plusie, zarabiając 893 tys. zł. Spółka na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania finansowe i zmniejsza przy tym zaciągnięte kredyty oraz pożyczki.

Stabilną sytuację finansową ma Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka po trzech kwartałach br. ma 108 000 zł zysku, to jest o 28 tys. zł więcej, niż w minionym roku.

W coraz lepszej kondycji finansowej są Chełmskie Linie Autobusowe. Jeszcze dwa lata temu spółka miała 580 tys. zł straty. Z kolei rok temu CLA dały pierwszy sygnał, że wszystko zmierza ku dobremu, notując wynik 527 tys. zł na plusie. Po dziewięciu miesiącach br. CLA wypracowały niespodziewanie wysoki zysk w kwocie 1 136 000 zł. Spółka z samej tarczy antykryzysowej związanej z Covid`19 dostała refundację kosztów wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 323 644 zł. Wyższa, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., o ponad 150 000 zł była też rekompensata kosztów, jaką CLA dostaje z budżetu miasta. Spadły natomiast koszty związane z zakupem oleju napędowego, z powodu ograniczenia rozkładu jazdy w czasie pandemii koronawirusa, ale też ze względu na niższe ceny na stacjach paliw.

Dużym zaskoczeniem jest wynik po trzech kwartałach br. Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, które od kilkunastu lat jest pod kreską. Dwa lata temu spółka miała 658 tys. zł straty, przed rokiem 71 tys. zł, a w br. PUM wypracowało aż 1 176 000 zł zysku! W spółce jest prowadzone postępowanie sanacyjne. Na wynik wpływ miały mniejsze koszty związane z wynagrodzeniami, ponieważ zmalała liczba pracowników. Spółka w końcu nie musiała zaciągać kredytów i pożyczek na pokrycie swoich bieżących zobowiązań. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here