Wyniki oceny Kapituły Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku

W wyniku oceny merytorycznej 33 Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły na Konkurs na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku, Kapituła Konkursu postanowiła nominować do III etapu Konkursu następujące produkty:

 KATEGORIA: Wydarzenia cykliczne

 1. Jarmark Pawłowski „Ginące zawody”, gm. Rejowiec Fabryczny – 44 pkt.
 2. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Wierzbicy, gm. Wierzbica – 42 pkt.
 3. Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach, gm. Wojsławice – 42 pkt.
 4. Nadbużański Bieg Pod Prąd w Dorohusku, gm. Dorohusk – 40 pkt.
 5. Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach, gm. Wojsławice – 38 pkt.

KATEGORIA: Atrakcja turystyczna 

 1. Zalew Dębowy Las w Wołkowianach, gm. Żmudź – 40 pkt
 2. Zalew Żółtańce, gm. Chełm – 38 pkt
 3. Wojsławickie Świątynie, gm. Wojsławice – 38 pkt.
 4. Pracownia Garncarska CERAMIT w Pawłowie, gm. Rejowiec Fabryczny- 37 pkt
 5. „Malowniczy Wschód” – marka lokalna – 35 pkt

KATEGORIA: Pakiet usług turystycznych

 1. Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Maczuły” w Horodysku z Grodziskiem „Maczuły”, gm. Leśniowice – 37 pkt.
 2. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy POD WIATRAKIEM w Natalinie, gm. Kamień – 35 pkt.
 3. Gospodarstwo Agroturystyczne „Kozi Raj” w Wojsławicach, gm. Wojsławice – 34 pkt.
 4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Ćmilówka” w Majdanie Ostrowskim, gm. Wojsławice – 32 pkt.
 5. „Warsztaty Kuchni Ukraińskiej” w Kumowie Plebańskim, gm. Leśniowice – 28 pkt.

 KATEGORIA: Obiekt

 1. Dom Spotkań „Na pograniczy kultur” w Kumowie Plebańskim, gm. Leśniowice – 38 pkt.
 2. Rodzinne gospodarstwo agroturystyczne „W Starej Szkole” w Busównie, gm. Wierzbica – 35 pkt.
 3. Zajazd „U Marka” w Dobryłówce, gm. Dorohusk – 33 pkt.
 4. Restauracja-pizzeria Miranna w Wierzbicy – 31 pkt.
 5. Agroturystyka „Pod Gruszą” w Staszycach, gm. Wierzbica- 30 pkt.

Od 18 lipca można głosować na nominowane kandydatury za pomocą kuponów drukowanych co tydzień w wydaniu chełmskim „Nowego Tygodnia”. Wypełnione kupony należy dostarczy osobiście lub pocztą do redakcji „Nowy Tydzień” (22-100 Chełm, ul. Lwowska 14) lub wrzucać do skrzynek ogłoszeniowych „Nowego Tygodnia”. 1 kupon to 1 głos. Głosowanie potrwa do 30 listopada 2016 roku. Wyniki Konkursu poznamy w grudniu!

~~~~

Propozycje zgłoszone do miana Najlepszego produktu turystycznego powiatu chełmskiego oceniała Kapituła, w skład której weszli m.in.: Zbigniew Lubaszewski – prezes Zarządu Oddziału PTTK w Chełmie, Magdalena Tereszczuk – prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, Tomasz Żmudzki – specjalista ds. marketingu, Cezary Molski – wcześniej Zastępca Dyrektora w: Polska.travel, starszy specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wicedyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej, obecnie ma reprezentować POT na rynku brytyjskim (jako dyrektor). Patronat medialny nad konkursem objęło Radio Lublin.