Wyryki występują z Wirtualnych Powiatów

Na ostatniej sesji radni z Wyryk zdecydowali o wystąpieniu ze spółki Wirtualne Powiaty. Zrobiły to jako pierwsza gmina w powiecie włodawskim. Na tym samym spotkaniu wyrażono zgodę na wstąpienie do innej organizacji skupiającej samorządy województwa lubelskiego.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw związanych z rolnictwem. Szeregu informacji i porad udzielili: Katarzyna Twaróg-Perczyk z Biura Powiatowego ARiMR we Włodawie oraz Piotr Kurec z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego LODR w Końskowoli. Następnie Piotr Kazanecki – kierownik referatu administracyjnego poinformował o realizacji zadań, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne. Wójt Mirosław Torbicz opowiedział o tym, co robił od czasu ostatniej sesji. Mówił o udziale gminy w akcji wspierania strażaków, o podpisaniu umowy na budowę placu zabaw w Kaplonosach-Kolonii, o przygotowaniach wraz z powiatem do budowy chodnika w Wyrykach-Adampolu, czy o udziale w wideokonfrontacjach.

Radni podjęli 10 uchwał, w tym jako pierwszą w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach. Ustalono też zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich. Ponadto przyjęto zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej na przyszły rok, ustalono wzór wniosku dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wyrażono zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Krzywowierzbie. Na wniosek wójta radni zgodzili się na przystąpienie gminy do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”. Ostatnia z pakietu uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na wystąpienie gminy ze spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej poprzez zbycie w drodze umorzenia wszystkich udziałów gminy. Argumentem za tym przemawiającym był fakt, że Wyryki dokładają do funkcjonowania spółki wielkie pieniądze – tylko w 2021 roku wyłożyły 37 tys. zł. Radni byli zgodni co do podjęcia takiej decyzji, która przede wszystkim ma zakończyć konieczność przekazywania każdego roku tak znaczących kwot na pokrycie deficytu spółki, którą aktualnie tworzy 19 samorządów z trzech powiatów województwa lubelskiego.

Na sesji przedstawiono też pozytywną ocenę „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku” z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. – Pozytywna ocena sposobu gospodarowania finansami przez naszą gminę bardzo cieszy – mówi wójt Mirosław Torbicz. – Jest to efekt zaangażowania i sumiennej pracy zarówno kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak i pracowników samego urzędu. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje pani skarbnik, której systematyczna praca i trafne decyzje wpływają na pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej – zakończył wójt. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here