Zasłużeni, wyróżnieni!

Podczas ostatniego święta plonów w Izbicy burmistrz Jerzy Lewczuk wręczył 12 tytułów „Zasłużony dla gminy Izbica”. Wcześniej kandydaturę każdej z osób zaakceptowała specjalną uchwałą Rada Miasta i Gminy Izbica. Na prośbę naszych Czytelników prezentujemy krótkie sylwetki wszystkich wyróżnionych.

Danuta Żeliszczak, mieszkanka Romanowa. Z zawodu jest krawcową, ale na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Z zaangażowaniem od 34 lat działa w Kole Gospodyń Wiejskich „Super Kobitki” w Romanowie. Od 1988 do 2007 roku pełniła funkcję przewodniczącej Koła. – Zaangażowana, chętna do pomocy, sumienna, chętnie dzieląca się doświadczeniem i radą. Przez prawie całe swoje dorosłe życie działała na rzecz swojego środowiska, integracji mieszkańców, współpracy z instytucjami i organizacjami. W swojej działalności skupiała się na szerzeniu dziedzictwa kulturowego i propagowaniu regionalizmu – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Za identyczne zasługi doceniona została kolejna mieszkanka Romanowa – Elżbieta Smolira. Pani Elżbieta ma wykształcenie ogólnokształcące i również jest rolniczką. Też od 34 lat działa w Kole Gospodyń Wiejskich „Super Kobitki” w Romanowie, którego jest skarbnikiem.

Kolejna z wyróżnionych to Teresa Zaprawa, mieszkanka Tarzymiechów Trzecich. Do roku 1990 czynna członkini Koła Gospodyń Wiejskich. Od roku 2019 współzałożycielka Koła Gospodyń Wiejskich „Swojaki” w Tarzymiechach Trzecich. Autorka wielu prac rękodzielniczych i prac konkursowych. Zaangażowana w rozwój lokalnej i regionalnej kultury. – Społeczna działalność Pani Teresy niewątpliwie ma znaczący wpływ na rozwój i poprawę życia mieszkańców Tarzymiech oraz gminy Izbica – uzasadnili przyznanie tytułu radni.

Irena Łagoda, mieszkanka Tarzymiechów Trzecich. Podobnie jak jej poprzedniczka od 1990 r. działa w KGW, a w roku 2019 współzałożyła Koło Gospodyń Wiejskich „Swojaki” w Tarzymiechach Trzecich. Jest autorką wielu kulinarnych przysmaków.

Dorota Kliszczyńska, mieszkanka Tarnogóry. Z wykształcenia krawcowa, na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Reaktywowała w 2011 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze, pełni w nim funkcję przewodniczącej. – Zaangażowana w integrację mieszkańców, współpracuje z instytucjami i organizacjami. Kultywuje dziedzictwa kulturowe i popularyzuje regionalizm – czytamy m.in. w uzasadnieniu uchwały.

Halina Kozorys z Wólki Orłowskiej. Emerytka, wcześniej zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Współzałożycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Orłowskiej (pełni funkcje skarbnika). Uczestniczka wielu konkursów, w tym kulinarnych, promujących gminę Izbica. Gotowała z Karolem Okrasą, a w konkursie wojewódzkim Smakuj Lubelskie została mistrzynią w lepieniu pierogów na czas. Z jej inicjatywy KGW w Wólce Orłowskiej nawiązało kontakt i współpracę ze szkołami polskimi w Ukrainie i Białorusi.

Halina Malinowska z Latyczowa. Emerytka, wcześniej rolniczka. Od 17 lat członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Dworzyskach i współorganizatorka wielu uroczystości wiejskich i gminnych.

Barbara Garbal z Tarzymiechów Trzecich. Aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich, a w 2019 roku współzałożycielka Koła Gospodyń Wiejskich „Swojaki” w Tarzymiechach Trzecich. Autorka wielu prac rękodzielniczych i uczestniczka konkursów szydełkowania, kucharskich czy wędliniarskich oraz przedstawień i wyjazdów kulturalnych.

Halina Kliszczyńska z Wólki Orłowskiej. Emerytka, wcześniej prowadziła gospodarstwo rolne. Pani Halina od zawsze udzielała się społecznie na rzecz mieszkańców Wólki Orłowskiej, a w 2012 roku współaktywowała w tej miejscowości KGW. Angażuje się w organizację imprez i uroczystości, przygotowanie wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych i organizację warsztatów rękodzieła.

Alicja Piłat – wieloletni pracownik Banku Spółdzielczego w Izbicy. Radna, zaangażowana działaczka KGW „Super Kobitki” w Romanowie, a od 2011 roku sołtys sołectwa Romanów. Jest doskonałym animatorem kultury, zrzesza wokół siebie dużą publiczność.

Anna Czerniak z Izbicy. Od 1990 r.

prowadzi działalność gospodarczą „Sprzedaż kwiatów, wieńców i upominków”. Tworzy miejsca pracy dla osób z terenu gminy Izbica.

Piotr Jaworski – pracuje jako muzykoterapeuta w DPS w Krasnymstawie, socjolog. Od dwóch lat związany z gminą Izbica. – Zaangażowany w organizację i oprawę muzyczną imprez, takich jak dożynki, festyny, święta regionalne. Chętny do współpracy, sumienny i oddany swojej działalności społecznej – uzasadnili przyznanie wyróżnienia panu Piotrowi izbiccy radni. (kg)

News will be here