Zawiedli się na posłach

Tylko troje „naszych” posłów – Teresa Hałas z PiS oraz Krzysztof Grabczuk i Stanisław Żmijan z KO – zagłosowało zgodnie z oczekiwaniami i apelem Komitetu Społecznego Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica protestującego przeciwko budowie kolei dużych prędkości. A chodzi o głosowanie nad poparciem uchwały Senatu RP w sprawie zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Komitet Społeczny Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica w poniedziałek 14 sierpnia zaapelował do wszystkich posłów i posłanek z okręgu chełmskiego o to, by poprzeć uchwałę Senatu RP w sprawie zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Głosowanie odbyło się w miniony czwartek 17 sierpnia. Komitet w swoim piśmie do parlamentarzystów przypomniał, że strona społeczna wielokrotnie podnosiła aspekty związane ze szkodliwością tej nowelizacji, gdzie wskazywała na wielką szkodliwość społeczną proponowanych zmian. Jego członkowie podkreślają, że projekt ustawy nie został poddany konsultacjom publicznym.

Jak zaznacza Arkadiusz Danielak, przewodniczący Komitetu, nowe szkodliwe i wysoce ingerujące w środowisko przepisy umożliwią stosowanie tej procedury niemal bez ograniczeń, a co za tym idzie każda sytuacja, która uznana zostanie za wyjątkową, a inwestycja za strategiczną, mogłaby stanowić pole do nadużyć.

– Inwestycje uznane przez rząd za strategiczne, będą mogły być realizowane w oderwaniu od istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet wbrew woli gmin, a co za tym idzie jednostki samorządu terytorialnego stracą jakiekolwiek możliwości do współdecydowania oraz do zajęcia stanowiska w ramach procesu inwestycyjnego na etapie środowiskowym – wyjaśnia A. Danielak.

– Mieszkańcy zagrożeni wywłaszczeniem pod koleje dużych prędkości w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, będą jedną z pierwszych szeroko rozumianych grup społecznych, poszkodowanych tymi zmianami na etapie środowiskowym. Wolą członków Komitetów, a także mieszkańców jest, aby posłowie i posłanki z okręgu chełmskiego reprezentowali interesy suwerena, to bowiem on udzielił im kredytu zaufania.

Apelu Komitetu w głosowaniu posłuchało tylko troje posłów: Teresa Hałas (PiS) oraz Krzysztof Grabczuk i Stanisław Żmijan (obaj Koalicja Obywatelska). Pozostali: Jarosław Sachajko (Kukiz 15), Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS), Marcin Duszek (PiS), Monika Pawłowska (PiS), Jacek Sasin (PiS), Dariusz Stefaniuk (PiS), Beata Strzałka (PiS), Sławomir Zawiślak (PiS), Tomasz Zieliński (PiS) zagłosowało za odrzuceniem uchwały Senatu. – Te osoby opowiedziały się przeciwko zwykłym ludziom, samorządowcom i środowisku – dodaje rozczarowany Arkadiusz Danielak. (d)