Zawrócili Pakistańczyka do domu

Pakistańczyk wnioskował w chełmskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Nie wiedział jednak, gdzie i u kogo ma pracować. Strażnicy graniczni nakazali mu w ciągu 15 dni opuścić RP. W 2018 r. funkcjonariusze NOSG zatrzymali prawie 1800 osób, które nielegalnie przebywały w naszym kraju.

Pracownicy chełmskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazali strażnikom granicznym informację, że w urzędzie przebywa cudzoziemiec. Chodziło o Pakistańczyka, który niezgodnie z przepisami próbował uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjechali na miejsce i przeprowadzili kontrolę legalności pobytu Pakistańczyka w Polsce.

Cudzoziemiec nie wiedział jednak, gdzie, na czyją rzecz i w jakim charakterze miałby wykonywać pracę. Nie był w stanie też określić na jaki czas miałoby być wydane zezwolenie, o które wnioskował. Funkcjonariusze uznali, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest niezgodny z deklarowanym i to było podstawą do wydania cudzoziemcowi decyzji zobowiązującej go do opuszczenia Polski w ciągu 15 dni.

Funkcjonariusze NOSG informują, że to kolejny przypadek próby nadużycia przez cudzoziemców procedur legalizujących ich pobyt w Polsce. W ubiegłym roku wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu wobec 50 cudzoziemców, którzy próbowali w sposób niezgodny z prawem zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Wśród nich byli m.in. obywatele Pakistanu, Algierii, Indii, Maroka oraz Turcji. W 2018 r. funkcjonariusze NOSG przeprowadzili blisko 4 tys. kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Podczas prowadzonych działań zatrzymano prawie 1800 osób, które nielegalnie przebywały na terytorium Polski. (opr. mo)