Zespół Szkół Technicznych na topie

Trwa nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Chełmie na rok szkolny 2020/2021. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się Zespół Szkół Technicznych. Aż 229 osób wskazało ZST jako szkołę pierwszego wyboru. Wolnych miejsc jest zaledwie 120.

Zespół Szkół Technicznych to jedna z najlepszych placówek ponadpodstawowych w Chełmie. Młodzież bardzo chętnie decyduje się na kontynuację nauki właśnie w tej szkole. Do klas pierwszych technikum na nowy rok szkolny zgłosiło się aż 229 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się dwa kierunki: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik programista.

Dokumenty na nie złożyło 45 i 43 absolwentów szkół podstawowych. W arkuszu organizacyjnym dyrektor Barbara Baluk założyła utworzenie czterech oddziałów w technikum, w których naukę ma rozpocząć 120 uczniów i jednego w szkole branżowej.
Z liceów nieco większą popularnością w tym roku cieszy się II LO. Dyrektor „Dreszera” Zbigniew Niderla zamierza utworzyć pięć klas pierwszych, po 32 osoby w każdym oddziale, o następujących profilach: humanistyczno-lingwistycznym, medycznym, menadżerskim, politechnicznym i prawniczym.

Aż 185 osób zaznaczyło II LO jako szkołę pierwszego wyboru. Najwięcej kandydatów zgłosiło się do klasy humanistyczno-lingwistycznej – 47.

Z kolei dla 180 absolwentów szkół podstawowych priorytetem jest rozpoczęcie nauki w I LO. Plan zakłada utworzenie w „Czarnieckim” również pięciu oddziałów po 32 osoby w każdym. Najwięcej podań jest do klasy politechnicznej – 57, a najmniej – 24 do prawniczej. Pozostałe profile to: dziennikarski, ekonomiczny i biologiczno-chemiczny.

Pięć oddziałów planuje utworzyć IV LO. Na 104 wolne miejsca jest aż 171 kandydatów. Najwięcej chętnych zgłosiło się do klasy o profilu pedagogicznym – aż 62. Z kolei do jednego oddziału liceum, o kierunku policyjnym, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych złożono 33 podania. Do Technikum Ekonomicznego natomiast na 96 wolnych miejsc aspiruje 122 absolwentów szkół podstawowych.

Nieco słabszym zainteresowaniem niż w poprzednich latach cieszy się Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Arkusz organizacyjny zawiera utworzenie dwóch oddziałów w technikum i jednego w szkole branżowej, po 32 osoby w każdym. Najwięcej chętnych jest do klasy łączonej o dwóch kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych – 32 i technik fryzjerstwa – 32. Tylko 19 kandydatów złożyło podania do klasy o profilu hotelarskim. Do szkoły branżowej natomiast zapisały się 22 osoby.

Najmniejszym zainteresowaniem wśród młodzieży kończącej szkołę podstawową w dalszym ciągu cieszą się Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Do pierwszego z nich zgłosiło się 58 osób do technikum i zaledwie 9 do szkoły branżowej. Przygotowanych miejsc jest odpowiednio 72 i 40. Z kolei ZSEiT zamierza przyjąć aż 128 uczniów do klas pierwszych technikum i 32 do szkoły branżowej. Chętnych jednak jest znacznie mniej. Do technikum podania złożyło 71 kandydatów, zaś do „branżówki” – siedemnastu. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here