Zgoda na sprzedaż szkoły, nowa pensja wójta, wyższe diety radnych

(7 grudnia) Podczas XXXI sesji Rady Gminy Wola Uhruska (VIII kadencji) radni zgodzili się na sprzedaż byłej szkoły na potrzeby wojska. Cena: nieco ponad 3 mln zł. Na tej sesji podniesiono wynagrodzenie wójta oraz diety radnych i sołtysów.

Sesję, którą zorganizowano w sali gimnastycznej, rozpoczęto od dodania punktu obrad – współpracy z organizacjami pozarządowymi. Następnie zajęto się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Skarbowi Państwa nieruchomości położonej w Woli Uhruskiej przy ul. Szkolnej 2 za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. Cena rynkowa wynosi bowiem 3,57 mln zł, jednak radni zgodzili się na sprzedaż wojsku budynku i terenu po byłym gimnazjum za kwotę

3 mln 70 tys. zł. W dyskusji wójt Jan Łukasik zwrócił uwagę, że jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia był starosta Andrzej Romańczuk. Dodał jednocześnie, że nie wszyscy radni zgadzają się tak z ceną, jak i z zamiarem sprzedaży. Jak się jednak okazało, przeciwnicy byli w zdecydowanej mniejszości.

Przedstawiciele wojska obiecali pełną współpracę z mieszkańcami gminy i samorządem, mówiąc, że w obiekcie tym będą miejsca dla około trzystu żołnierzy WOT, rotacyjnie podczas trzydniowych szkoleń.

Uchwała w sprawie sprzedaży szkoły przeszła 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Po przerwie, m.in. spowodowanej awarią wizji, radni zajęli się ustaleniem wynagrodzenia wójta gminy Wola Uhruska. Początkowo miało być to minimalne wynagrodzenie, ale nagle radny Romuald Wojtczak zaproponował radnym, aby podnieść wójtowi wynagrodzenie do 85%, nie zaś 80% maksymalnego wynagrodzenia. Oznaczałoby to ok. tysiąc wiecej. Jednak ostatecznie jego propozycja została odrzucona jednym głosem (7 za odrzuceniem, 6 przeciw odrzuceniu). Wynagrodzenie wójta J. Łukasika pozostało zatem na minimalnym poziomie 15 570 zł (brutto). Składa się na to: wynagrodzenie zasadnicze brutto 8200 zł, dodatek funkcyjny – 2520 zł, dodatek specjalny (30% wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 3216 zł, dodatek za wysługę lat – 1640 zł. Wynagrodzenie wójta weszło w życie z datą wsteczną – od 1 sierpnia.

W kolejnej uchwale radni podnieśli sobie diety. Nowa ich wysokość obowiązywać będzie od 1 grudnia. Przewodniczący rady miał do tej pory 1200 zł ryczałtu miesięcznie, teraz ma 1500 zł, wiceprzewodniczący miał 600 zł, ma 800 zł ryczałtu, Natomiast przewodniczący komisji (już nie ryczałtem, lecz za każde posiedzenie) otrzymywał 200 zł – teraz ma 260 zł, pozostali radni podnieśli diety za udział w posiedzeniu ze 180 zł do 230 zł.

Radni na tej samej sesji zajęli się także dietami sołtysów. Do tej pory wynosiły one 140 zł miesięcznie, ale wolą radnych zwiększono je na 170 zł od 1 grudnia. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here