Zielone Świątki wróciły do Dobryniowa

Zielone Świątki w Dobryniowie

Po przerwie spowodowanej pandemią do kalendarza imprez gminy Łopiennik Górny wróciły Zielone Świątki. W Dobryniowie wydarzenie zorganizowały Koło Gospodyń Wiejskich „Dobryniów nad Wieprzem” oraz Stowarzyszenie Kraska przy współpracy z GOK Łopiennik Górny.

Uroczystość rozpoczęła się od obrzędu zielonoświątkowego. W korowodzie szły członkinie KGW i Stowarzyszenia Kraska oraz kapela Fajny Band. Orszak powitał gospodarz gminy Łopiennik Górny  Artur Sawa wraz z małżonką oraz Elżbieta Lech – prezes Stowarzyszenia Kraska. Po oficjalnych przemówieniach uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na przejażdżkę kolorowymi, przystrojonymi przyczepami, na czele których jechał zaprzęg konny prowadzony przez Wiesława Sawę. Wydarzenie zakończyło wspólne biesiadowanie. (k)