Znowu się przeliczyli…

Czy młyn Michalenki doczeka się przebudowy?

Ratusz przyszykował 48 350 000 zł na projekt obejmujący przebudowę młyna Michalenki, Ogródka Jordanowskiego, remont budynku USC i kilkanaście innych zadań. Ta kwota nie wystarczy na realizację tego ogromnego zadania, bo najniższa oferta przetargowa opiewa na 72,5 mln zł.

Na realizację projektu „Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm” miasto ma ponad 40 mln zł dotacji z „Polskiego Ładu”. Zakres całego przedsięwzięcia jest bardzo szeroki. Obejmuje ono m.in. przebudowę i rozbudowę dawnego młyna Michalenki (ratusz kupił go przed trzema laty od spółki Zespół Młynów w Chełmie za 450 tys. zł z zamiarem adaptacji na teatr) ze zmianą sposobu użytkowania na salę wielofunkcyjną, muzeum i kawiarnię z zapleczem, a także kilkanaście innych zadań. Są to: remont pałacu Kretzschmarów (obecnego budynku USC), a także (w formule zaprojektuj i wybuduj): budowa budynku przy ul. Brzozowej na potrzeby spotkań seniorów, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych; zagospodarowanie skwerów i parków miejskich w 11 lokalizacjach; przebudowa Ogródka Jordanowskiego; modernizacja SkateParku z Pump Truck w parku miejskim. Ten sam projekt obejmuje jeszcze opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji nowych inwestycji, tj.: Muzeum Batorego, lodowiska z kortami tenisowymi, modernizacji parku na Górce z utworzeniem ogrodu botanicznego, termomodernizacji placówek oświatowych, zaprojektowanie infrastruktury transportowo-rekreacyjnej w Chełmie. Termin składania ofert na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia minął 14 listopada. Wystartowały dwie firmy, ale oferty obydwu są o ponad 20 mln wyższe od budżetu zaplanowanego przez urzędników. Więcej w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Nowego Tygodnia”. (mo)

News will be here